Nowości:

Praca Dyplomowa napisana w Wyższej Szkole Oficers...
Więcej
Praca dyplomowa - Działalność Ruchu Młodej Pol...
Więcej
Nowe notki na stronie
Więcej
Pokaz filmów dotyczących Żołnierzy Wyklętych
Więcej

Rysunki Mirka Andrzejewskiego

Zaprzyjaźnieni

Strony Patriotyczne

Odwiedziny:

Lista osób z b. województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN

1.   Adameczek Stefan Ryszard s.Michała ur.23.03.1935 IPN Lu 00414/103 (515/1) nr. rej.1151 TW ps. "Roman" Seroczyn

2.   Adamski Marek s. Józefa ur. 27.10.1959 IPN Lu 00415/150 TW „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy

3.     Anusiewicz Henryk s. Władysława ur. 01.04.1938 IPN Lu 00414/1034 TW "Paweł" Mokobody następnie Siedlce

4.     Artowicz - Uziak Maria c. Zygmunta ur.01.02. 1952 r IPN 00414/721 TW "Zbyszek" Sokołów Podl.

5.     Ball Czesław s. Józefa ur.03.07.1930 r. TW "Sobieski" potw. IPN Mińsk Maz.

6.     Bałkowiec Zdzisław s. Jana ur. 13.03.1940 r. IPN Lu 00414/27 TW "Brzózka" Sokołów Podlaski

7.     Baniak Andrzej s. Edwarda. ur.11.02.1952 r. IPN Lu 00414/71 TW "Bogdan" Łazy pow. Łuków

8.     Barczak vel Kajetaniak Michał s. Władysława ur.09.06.1939 r.TW "Bernard" potw.IPN Siedlce

9.     Bąk Władysław s. Jana ur.08.08.1950 r. IPN Lu 00414/656 TW "Dąb" Mińsk Maz.

10.  Bielecki Henryk s. Władysława ur. 20.03.1949 IPN Lu 00414/10 TW ps. "Janek" nr. ew.1012 Łuków

11.  Bieniek Stanisław s. Czesława ur.16.07.1943 r. IPN Lu 00414/82 TW "Janek" Sokołów Podl

12.  Biernacki Piotr s. Henryka ur.29.09.1956 r. IPN Lu 00414/663 TW "Biały" Zbuczyn

13.  Błoński Waldemar s. Kacpra ur. 14.01.1956 nr. Ew. 7423 TW ps. "Marek" i TW ps. "Karol" Siedlce

14.  Boguska Zofia Konstancja c. Aleksandra ur. 02.01.1948 IPN Lu 00419/1948 (2864/I) LK krypt. "Hades" nr. Ew. 4929 Mińsk Maz.

15.  Bojar Piotr s. Kazimierza ur.15.07.1950 r. IPN Lu 00414/728 TW "Borkowski" Sokołów Podlaski

16.  Borkowski Henryk s Jana ur.15.05.1946 r. IPN Lu 00414/18 TW "Brzoza" Houble

17.Borowy Waldemar s. Antoniego ur. 01.10.1958 r TW ps. „Andrzej” IPN Lu 00415/120 Siedlce kontrwywiad wojskowy

18.  Boruta Andrzej s. Stefana ur.09.03.1951 r. IPN Lu 00419/1770 TW "Krzysiek" Siedlce

19.  Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957IPN 00414/305 TW ps. "Ewa" nr. Ew 6668 Węgrów

20.  Brzyski Krzysztof s. Jana ur.13.07.1943 r. nr. rej. 2247 TW "Kowalski" potw. IPN Siedlce

21.  Bucholc Waldemar s. Jana ur.19.07.1955 r. TW ps. "Pijanowski" nr. rej. 7508 potw. IPN Węgrów

22.  Buczek Andrzej s. Romana ur.24.04.1950 r. IPN Lu 00414/816 TW "Jędrek" Siedlce

23.  Buczyński Zbigniew s. Henryka ur. 22.11.1950 IPN Lu 00414/38 TW ps. "Bonio" Łuków

24.  Bujalski Stanisław s. Wacława ur. 1.11.1944 r. IPN Lu 00414/452 TW "Stosio" Mińsk Maz.

25.  Burda (Kryspin) Irena c.Józefa ur.23.03.1946 r IPN Lu00414/77 TW "Balbina" Pilawa

26.Buś Aleksander s. Tomasza ur. 27.05.1945 IPN Lu 00419/1566 t.1 i 2 TW ps. „Rabin” nr. rej. 6946 Siedlce

27.  Byszewski Zbigniew s. Kazimierza ur. 27.01.1951 TW ps. „Tadek” nr. rej. 7030 IPN Lu 00419/16 (52/I)Skrzeszew pow. Sokołów Podlaski

28.  Cabaj Tadeusz Antoni s. Jana u. 16.01.1951 IPN Lu 00414/290 TW "Hodowca" Przywory Duże Gm. Wiśniew8

29.  Chabiera Janusz Tadeusz s.Tadeusza ur.19.06.1944 r. IPN Lu 00414/770 TW "Tadeusz" Węgrów

30.  Chodowiec Janusz s. Jana ur.1.12.1951 IPN Lu 00414/729 TW "Karol I" Sokołów Podl.

31.  Chojnacki Ryszard s.Leona ur.22.01.1929 IPN Lu 00414/130 TW"Magnes" i KO"Izabella" Mińsk Maz.

32.  Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW "Ewa" potw. IPN Siedlce

33.Chromiński Waldemar s. Wacława ur. 9.06.1953 IPN Lu 00415/4 TW ps. „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy

34.  Chruściel Adam s. Zygmunta ur. 06.06.1952 IPN Lu. 00419/1950 prowadził LK "Brama" (Siedlce)

35.  Chruściel Andrzej s. Stanisława ur. 26.06.1937 IPN Lu 00414/702 TW ps. "Karol" Łuków

36.  Chybowski Włodzimierz Franciszek s.Wiesława ur. 04.10.1954 IPN Lu 00419/1898 TW "Góral" (Sokołów Podl.)

37.  Cielemęcki Henryk s. Mariana ur. 18.06.1948 r. IPN Lu 00414/662 TW ps. "Wojtek" nr. rej. 6320 Siedlce

38.  Cielemęcki Jerzy Włodzimierz s. Zdzisław ur. 31.03.1951 TW ps. "Włodzimierz" nr. ew. 6508 IPN Lu 00414/809 Siedlce

39.  Ciuk Marian s. Władysława 8.12.1949 IPN Lu 00414/540 TW "Adam" Siedlce

40.  Ciura Janina ur. 22.01.1963 IPN Lu 00414/685 TW "Diana" Siedlce

41.  Cyran Grażyna c. Wiesława ur. 01.08.1954 IPN Lu 00414/237 TW "Iwona" Mińsk Maz.

42.  Czapski Roman s. Aleksandra 4.11.1948 IPN Lu 00414/511 TW "Karol" Siedlce, Sokołów Pod.

43.  Czubla Józef s. Jana ur. 15.03.1923 r.TW "Neutron" potw. IPN Siedlce

44.  Damenko Saturnin Stanisław s. Jana ur. 29.11.1925 r. IPN Lu 00414/138 TW ps. "Krzysztof" nr. rej. 631 Łochów

45.Dąbrowski Marek s Czesława 1.12.1956 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek" Siedlce kontrwywiad wojskowy

46.  Doktorski Andrzej s. Lucjana ur. 30.05.1952 IPN Lu 00414/753 TW "Edward" Węgrów

47.  Domański Jan s. Wacława ur. 28.03.1935 r. IPN Lu 00414/65 TW ps. "Tulipan" nr. Ew.1951 Sokołów Podlaski

48.  Dziewulski Jan s. Antoniego ur. 20.10.1848 IPN Lu 00419/86 (226/I) TW ps. „Orkan” nr.rej. 1480 Siedlce

49.  Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW "Dębski" Siedlce

50.  Furman Julianna ur. 13.02. 1931 IPN Lu 00414/1050 prowadziła LK "Zaułek" Siedlce

51.Gałachowska Halina Zofia c. Stanisława ur. 27.03.1952 IPN Lu 00414/258 (1623/I) TW „Zofia” nr. rej. 2328 Siedlce

52.  Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW "Waldek"potw. IPN Siedlce

53.  Gastoł Kazimierz s. Stanisława ur. 23.4.1958 nr. Ew. 8299 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

54.  Gil Stanisław s. Stanisława nr. ew. 8102 TW "Ela" potw. IPN Siedlce

55.Głuszczak Wojciech ur. 31.05.1962 IPN Lu 00415/222 TW ps. „Vis” Siedlce kontrwywiad wojskowy

56.Goławski Henryk Andrzej s. Eugeniusza 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek”- Siedlce kontrwywiad wojskowy

57.  Gołębiowski Ryszard s. Eugeniusza ur. 10.02.1951 nr. ew. 4103 TW "Dąb" (potw.IPN) Siedlce

58.Gontarz Adam s. Ksawerego ur. 01.03.1920 IPN Lu 00419/265 TW ps. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa

59.  Gontarz Leszek s. Wł style=adysława ur. 16.04.1948 IPN Lu 00414/932 TW "Andrzej" Siedlce

60.  Gorczyca Krzysztof s. Mieczysława ur. 19.07.1954 TW "Grzegorz" Mińsk Maz potw. IPN

61.  Górski Krzysztof Stanisław s. Jana ur.08.11.1957 IPN Lu 00414/381 TW "Janek" Przesmyki

62.  Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950 IPN Lu 00414/638 TW "Trabant" "Antek" Siedlce

63.  Grochowski Mirosław s. Tadeusza ur. 30.03.1958 IPN Lu 00415/47 TW "Ewa" Siedlce

64.Grotkowski Jerzy s. Henryka ur. 16.05.1955 IPN Lu 00415/20 TW ps. „Grażyna” Siedlce kontrwywiad wojskowy

65.Harasim Mirosław s. Jana ur. 19.05.1954 r. IPN Lu 00415/55 TW ps. „Orkan” Siedlce kontrwywiad wojskowy

66.  Iwanowski Mieczysław s. Czesława ur. 20.02.1932 IPN Lu 00414/589TW "Ogrodnik" Siedlce

67.  Izbrecht Leszek s. Jana ur. 11.06.1949 TW "Długi" Mińsk Maz.potw. IPN

68.  Jackiewicz Stanisław s. Józefa ur. 28.04.1934 IPN Lu 00414/212 TW "Monika" TW "Góral" Mińsk Maz.

69.  Jaroszewski Jan Leon s. Bernarda ur.30.03.1953r. IPN Lu 00414/767 TW "Sosna" Łochów

70.  Jastak Franciszek Roman s Bolesława ur.4.12.1950 nr rej. 6936. TW "JOT" IPN BU 00966/1564 (potw.IPN) Siedlce

71.  Jastrzębski Franciszek s. Ignacego ur. 9.01.1939 r. IPN Lu 00414/830 TW "San" Siedlce

72.  Jeznach Krzysztof s. Tadeusza ur. 1.01.1946 IPN Lu 00419/1851 TW. "Jery" Siedlce

73.Jóźwiak Janusz s. Eugeniusza ur. 1.06.1957 IPN Lu TW ps. „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy

74.Jóźwicki Wiesław  s. Henryka ur. 03.07.1953 IPN Lu 00414/142 TW ps. „Karolek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

75.Jóźwicki Witold s. Tadeusza ur. 3.03.1955 r.IPN Lu 00415/70 TW ps. „Sosna” Łochów kontrwywiad wojskowy

76.  Kania Tadeusz Wojciech s.Bolesława ur.08.01.1951 IPN Lu 00414/679 TW "Wojtek" Siedlce

77.  Kaniewski Adam 12.12.1949 s. Kazimierza IPN Lu 004140892 TW "Andrzej" Siedlce

78.  Karabin Arkadiusz s. Bolesława ur. 01.01.1930 TW "VIS" (potw. IPN) Siedlce

79.  Karpowicz Marek ur.09.12.1962 s. Józefa IPN Lu 00414/371 TW "Józek" potw. IPNSiedlce

80.  Klejc Wojciech s. Zygmunta ur. r. IPN Lu 00414/4511.07.1947 TW ps. "Borek" Siedlce

81.Klimek Czesław s. Edwarda ur. 15.01.1956 r. IPN Lu 00415/57 TW ps. „Łoli” Siedlce kontrwywiad wojskowy

82.  Kluczek Zenon Stanisław s. Zenona ur. 17.08.1955IPN Lu 00414/909 TW "Kalinowski" Wodynie

83.  Kluj Adam s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. IPN Lu 00414/796 (2486/I) TW ps. „Ryszard” nr. Ew. 4919 Siedlce Otwock

84.  Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW "13 Siedlce

85.Komorek Andrzej s. Stanisława ur. 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW ps. „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy

86.  Korneć Grażyna c. Mariana ur. 07.06.1957 IPN Lu 00414/1053.TW "Monika" Siedlce

87.  Kowalczyk Jan s. Mieczysława ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 (74/I) TW ps. „Konrad” nr. rej. 13196 Łuków

88.  Kozak Jerzy ur.12.01.1955 rolnik z gm. Wojcieszków IPN Lu 00414/588 TW "Adria" Oszczepalin gm. Wojcieszków

89.  Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901- TW "Adam" Mordy

90.  Kozioł Stanisław s. Henryka u. 01.03.1939 IPN Lu 00414/882 TW "Wysocki" Siedlce

91.Krajewski Andrzej s. Kazimierza ur. 3.01.1959 r.IPN Lu 00415/57 TW „Barbara”  (Kosów Lacki) kontrwywiad wojskowy

92.  Krakowski Ryszard s Mieczysława ur.19.06.1950 IPN Lu 00414/39 TW "Soms" Łuków

93.  Krasiński Andrzej s. Wacława, ur. 4.11.1949 r. IPNLu00414/84 TW "Pawłowski" Sokołów Podl.

94.  Krasuski Zygmunt s. Leona ur. 03.05.1952 IPN Lu 00414/214 TW "Paweł" Zaolszynie

95.  Kraszewski Wiesław s. Stanisława ur. 19.01.1947 nr. Ew. 8295 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

96.  Krogulewski Henryk s. Tomasza ur.13.04.1927 TW "Kapitan" (potw. IPN) Siedlce

97.Królikowski Andrzej s. Czesława ur. 07.08.1955  IPN Lu 00415/58 TW ps. „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy

98.  Krukiewicz Jadwiga c. Kazimierza ur. 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 TW "Ewa" Siedlce

99.  Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW "Kuba"" Mińsk Maz.

100.               Krzyżanowski Marian s. Andrzeja ur.30.05.1947 TW "Artur" potw.IPN Siedlce

101.               ks. Proniewicz Wiesław s. Franciszka ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/1707 TW "Stasiek" Siedlce

102.               Kubicki Janusz Marek, ur.10.07.1950 IPN Lu 00419/1009 Kandydat na TW i KO Siedlce

103.               Kuligowski Wacław s. Antoniego u. 13.07. 1944 IPN Lu 00419/1515 prowadził LK "Oaza" Siedlce

104.               Lesiuk Zenon Jan s. Jana ur. 1.12. 1947 r. IPN Lu 00414/879 TW Żuk" Siedlce

105.                     Lewandowski Waldemar Stefan s. Stanisława ur.2.09.1952 IPN Lu00414/72 TW "Student"

106.          Lewartowski Andrzej s. Jana 26.01.1952 Wojcieszków w woj. siedleckim IPN LU 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków  kontrwywiad wojskowy

107.               Ładniak Marian syn Władysława ur. 5.10. 1940. IPN LU 00414/833 TW "Adam" Siedlce

108.               Łukasik Mieczysław s. Jana ur. 28.06.1949 IPN Lu 00414/11 TW „Władek”

109.               Madziar Waleria c. Józefa ur. 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 (2327/I) TW ps. "MW" i "Marczak" nr. Rej. 6844 Siedlce

110.               Maksjan Ryszard s. Antoniego ur. 24.10.1932 IPN Lu 00119/675 nr. rej. 1006 LK krypt. „Muzyk” Międzyrzec Podlaski.

111.               Maliszewski Czesław s. Czesława 21.07.1932 r. IPN Lu 00414/106 TW "Zorka" Siedlce

112.               Marchel Sławomir Andrzej s.Antoniego ur.06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW "Andrzej"Siedlce

113.               Marczuk Władysław s. Władysława ur. 7.12. 1940 r IPNLU 00414/1 TW "Tadek" Łochów

114.               Markowski Grzegorz s. Adolfa ur. 17.11.1952 IPN Lu 00414/561 TW "Ela" Łuków

115.               Marzysz Józef s. Aleksandra ur. 15.11.1932 TW "Buksiński" potw. IPN Siedlce

116.               Mazurczak Wojciech s. Stanisława ur. 15.02.1958 IPN Lu 00414/951 TW PS. "Janusz"Siedlce

117.               Mazurko Roman s. Piotra ur. 27.09.1950 IPN Lu 00419/1668 TW "Marek" Siedlce

118.               Michalski Józef s. Stanisława ur. 19.03.1936 TW "Józef" potw. IPN Mińsk Maz.

119.               Michaluk Alicja, c. Aleksandra, ur. 14.08.1954 IPN Lu 00414/74 TW "Lena" Siedlce

120.               Mielczarek Wiesław s. Józefa 11.06.1952 IPN Lu 00414/834 TW "Janusz" Siedlce

121.          Mikiciuk Jan s. Jana ur.16.03.1935 TW "SE" Potw. IPN Siedlce

122.          Mikołajewski Wiesław s. Jana ur. 08.11.1952 IPN Lu 00414/477 TW ps. „Zienkiewicz” Siedlce

123.               Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 TW Andrzej IPN Lu 00415/267 (Siedlce) kontrwywiad wojskowy

124.               Mościcki Jan s. Stanisława ur.27.04.1939 IPN Lu 00414/85 TW "Kwiatkowski" Rawa Mazowiecka

125.                     Mroczek Frelak Jadwiga ur. 22.08.1955 IPN Lu 00414/463 Tw "Dana" Mińsk Maz.

126.          Mrózek Andrzej s. Józefa ur. 8.01.1953 IPN Lu 00415/59 TW ps. „Ares” Siedlce kontrwywiad wojskowy

127.          Nakonieczny Sławomir s Jana ur. 22.10. 1955 IPN Lu 00414/935 TW ps. „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

128.               Niemiałtowski Andrzej IPN Lu 00419/1741 TW "Zdzisiek" (potw. IPN) Siedlce

129.               Ochtyra Tadeusz Wiesław s. Stanisława ur.30.05.1951 r. TW "WW" (potw. IPN) Siedlce

130.               Ogrodniczuk Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW "Nippon" Hołubla, Gm. Paprotnia

131.                     Okoń Józef s. Jana ur. 2.01.1934 IPN Lu 00414/786 TW "Ewa" Łuków

132.          Okuń Jerzy s. Ryszarda ur. 12.05.1956 w IPN Lu 00415/61 TW ps. „Zamek” Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy

133.          Olewiński Marek s. Mariana 2.10.1955 IPN Lu 00415/87 TW ps. „Mały” Siedlce kontrwywiad wojskowy

134.               Olędzki Jerzy s. Wiesława ur. 02.11. 1954. IPN LU 00414/340 TW "Andrzej" Siedlce

135.               Olszewski Piotr s. Stanisława ur. 27.07.1963 (RMP)IPN Lu 00425/180 TW "Andy" (potw.IPN) Siedlce

136.               Omelańczuk Kazimierz s. Antoniego ur. 17.02.1946 TW "Irena" IPN Lu 00414/40 Łuków

137.               Osiak Marian Bogusław IPN Lu 00414/1048 TW "Józef" Siedlce

138.               Ostas Cezary Jan s. Władysława ur. 3.10.1952 IPN Lu 00414/734 TW "Stefan" Siedlce

139.               Pajda Przemysław s. Bolesława 01.03.1938 TW "Poldek" nr. rej 5136 (potw. IPN) Siedlce

140.                     Parnicki Stefan s Stefana 19.08.1942 IPN Lu 00415/113 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

141.          Piętka Krzysztof s. Feliksa ur. 09.07.1962  IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 7550 Łuków

142.               Pigwarski Wacław s. Aleksandra ur. 03.11.1909 TW "Majewski" (potw. IPN) Siedlce

143.               Piwowarczyk Andrzej s. Jana ur. 06.11.1958 TW "Marek" nr. rej. 6960 (potw. IPN) Siedlce

144.               Pluta Ireneusz s. Alojzego ur. 25.02.1954 r. IPN Lu 00414/831 TW ps. "Jabłko" Siedlce

145.               Pogonowski Stanisław s.Józefa ur. 08.02.1949 IPN Bu 00966/1281 TW "Zbyszek" (potw.IPN) Siedlce

146.          Pogorzelska Ewa c. Kazimierza ur. 9.12. 1959 IPN Lu 00414/559 TW "Maria" Sokołów Podlaski

147.          Prachtl Ryszard s. Kazimierza u. 6.08.1954 IPN Lu 00415/28 TW ps. „Artur” Siedlce kontrwywiad

148.                     Prywata Kazimierz s. Wacława IPN Lu 00414/517 TW "Fredek" Sokołów Podl.

149.          Przybyłek Mirosław s. Jana ur. 3.02.1957IPN LU 00415 TW ps. „Mirka” Siedlce kontrwywiad wojskowy

150.               Ptaszyński Zbigniew ur.01.04.1948r. nr. rej. 5400 TW "Adam" Siedlce potw. IPN

151.               Rachwał Ryszard ur. 13.12.1926 TW "Ryszard", "Zygmunt" "R"-(potw. IPN) Siedlce

152.               Radzikowska Barbara ur. 1954 IPN Lu 00414/593 TW "Beata" KO "RB" Siedlce

153.               Rafał Jan s. Jana ur. 26.04.1931 IPN Lu 00414/847 TW "Wawrzyniec" Siedlce

154.               Robak Józef Stanisław s. Edwarda ur.05.02.1962 r. nr. Ew. 8436 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

155.               Rogala Dariusz Jerzy s. Bolesława ur. 13.10.1963 r. Kontakt Operacyjny nr. Ew. 8915 IPN Lu 00423/56-62 Łochów

156.               Rozborska Maria Barbara c. Michała ur. 29.07.1943 r. TW "Małgosia" (potw. IPN) Siedlce

157.               Rozenbajgier Zenon s. Franciszka ur. 26.03.1940 IPN Lu 00414/47 TW "Gienek" Łuków

158.               Rozwadowski Jerzy s. Henryka ur. 30.07. 1946 r. IPN Lu 00414/494 TW "Tomek" Mińsk Maz.

159.               Ruciński Darek Mariusz s. Józefa ur. 06.06.1955 IPN Lu 00414/57 TW "Bosman" WSRP Siedlce

160.               Rytel Mirosław Ryszard s. Ignacego u.14.01.1959 IPN Lu 00414/233 TW "Adam" Siedlce

161.               Sabak Ryszard Henryk s. Jana ur .13.03.1954 r. IPN Lu 00414/15 TW "Jasio" Mińsk Maz.

162.               Sachanowicz Grażyna z d. Głuchowska ur. 1951 IPN Lu 00414/81 TW "Beata" Siedlce

163.               Sagol Mieczysław s. Aleksandra ur. 27.09.1929 IPN Lu 00419/36 TW "Mietek" Siedlce

164.               Skwierczyński Witold Marek s. Jana ur. 24.04. 1939 IPN Lu 00414/349 TW "Marek" Gołąbek Gm. Paprotnia

165.               Sobecki Zbigniew ur. 1951 IPN Lu 00414/634 TW "Andrzej"Siedlce

166.                      Sobieski Jerzy s. Kazimierza ur. 7.09.1941 r. TW ps. „Hetman” nr. Ew. 5937 IPN Lu 00414/847 Siedlce

167.          Stachniak Marian s. Dominika ur. 07.08.1941 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5289 Łuków

168.           Stańczuk Michał s. Henryka ur. 6.07.1949 r. IPN Lu 00414/788 TW "Bystry" Siedlce

169.          Szafrański Tadeusz s. Antoniego ur. 03.11.1948 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5868 Łuków

170.          Szamanek Krzysztof s. Aleksandra ur. 20.04.1965 r. IPN Lu 00415/262 TW ps. „Misiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

171.Szewczyk Sylwester s. Leona. ur. 31.12.1958 IPN LU 00415/131 TW ps. „Maria” Siedlce kontrwywiad wojskowy

172.               Szpilewicz Piotr ks. s Jana ur. 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” Siedlce Nr. rejestracyjny 1341. numer ewidencyjny 30407/1

173.               Sztaba Marek IPN Lu 00419/1744 (FNS VIS Siedlce jest teczka pracy)TW "Darek"

174.               Szymko Jerzy s. Wacława ur. 07.08.1947 TW "Łyżwiarz" nr. rej.6811 (potw. IPN)Siedlce

175.               Śledź Jerzy s. Feliksa ur. 2.01.1924 IPN Lu 00414/31 TW "Janek" Łuków

176.               Średnicki Edward s.Stanisława 12.05.1912 TW "Edward" (potw. IPN)Siedlce

177.               Świątek Tadeusz Henryk s. Stanisława ur. 20.01.1943 r. nr. rej. 1354 (6949) TW ps. „Róża” Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki

178.               Taras Piotr s. Franciszka ur. 20.01.1933 TW "Eskulap" (potw IPN) Siedlce.

179.               Terlikowska Teresa z domu Pawluczuk 14.01.1953 IPN Lu 00414/579. TW "Tarnowski" Siedlce

180.                     Tomaszewski Józef s. Juliana ur. 8.06.1950 r. IPN lu 00414/632 TW "Jurek" Siedlce

181.          Trębicki Paweł s Lucjana ur. 28.04.1955 IPN Lu 00415/63 TW ps. „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy

182.               Trochymiak Czesław s. Józefa ur. 17.07.1923 KO "Turysta" TW "Stary" (potw. IPN) Siedlce

183.               Urban Kornel s. Wacława ur. 16.09.1949 TW "Kuba" IPN Lu 00414/727 Sokołów Podl.

184.               Urbaniak Edward s. Stanisława 17.12.1944 IPN Lu 00414/804 TW "Dorota" Mińsk Maz.

185.           Wasilenko Tomasz Jan s. Grzegorza ur. 19.09.1934 r. IPN Lu 00414/787 TW "Tadeusz" Siedlce

186.               Wichowski Zbigniew s. Władysława u. 10.05.1957 IPN Lu 00415/91 TW „Cichy” Siedlce kontrwywiad

187.               Wilk Stanisława c. Henryka ur. 30.04. 1953 r IPN Lu00414/80 TW "Marta" Siedlce

188.           Wisowaty Zbigniew Mikołaj s. Tadeusza ur. 10.091952r. W Jerzy nr. rej. 6189 potw. IPN Siedlce

189.          Witkowski Bogdan s. Mariana ur. 3003.1957r. IPN Lu 00415/92 TW ps. „Klon” Siedlce kontrwywiad wojskowy

190.               Wyrzykowski Marek s Ludwika ur. 12.06.1951. IPN Lu 00414/889 TW "Robert" Siedlce

191.               Zawadzki Augustyn s Stanisława ur.20.09.1936 IPN Lu 00414/100 TW "Artur" Kobylany Koty Gm. Paprotnia

192.               Zdunek Czesław s. Antoniego ur. 20.07.1947 KO nr. Rej. 6495 IPN Lu 0423/56-62 (1274/I) Łochów

193.                     Zdunek Krzysztof s. Antoniego ur. 13.04.1952 nr. Ew. 3177 IPN Lu 00423/56-62 Łochów

194.          Zgódka Tadeusz s. Andrzeja ur.7.07. 1959 r. IPN Lu 00414/16 TW ps. „Tomasz” Siedlce kontrwywiad wojskowy

195.           Zielińska Barbara c. Mariana ur. 12.02.1950r. IPN Lu 00414/971 TW "Karol" Siedlce

196.                     Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria ur. 29.03.1953 IPN Lu 00414/668 TW "Ryszard" Siedlce

 

197.          Zych Adam s. Czesława ur. 15.10.1951 IPN Lu 00415/16 TW „Ewa” Siedlce kontrwywiad wojskowy