Zaprzyjaźnieni

Strony Patriotyczne

Darmowy licznik odwiedzin

Lista osób z b. województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN

 1. Abramowski Józef Roman s. Władysława Władysława ur. 01.01.1928r. IPN Lu 00419/337 TW ps. „Gołąb” nr. rej 1662 Topór pow. Mińsk Mazowiecki
 2.  Adameczek Stefan Ryszard s.Michała ur.23.03.1935 IPN Lu 00414/103 (515/1) nr. rej.1151 TW ps. "Roman" Seroczyn
 3. Adamski Bernard S. Stanisława ur. 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 Tw ps. „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy
 4. Adamski Marek s. Józefa ur. 27.10.1959 IPN Lu 00415/150 TW „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 5. Anusiewicz Henryk s. Władysława ur. 01.04.1938 IPN Lu 00414/1034 TW "Paweł" Mokobody następnie Siedlce
 6.  Artowicz - Uziak Maria c. Zygmunta ur.01.02. 1952 r IPN 00414/721 TW "Zbyszek" Sokołów Podl.
 7.  Ball Czesław s. Józefa ur.03.07.1930 r. TW "Sobieski" potw. IPN Mińsk Maz.
 8.  Bałkowiec Zdzisław s. Jana ur. 13.03.1940 r. IPN Lu 00414/27 TW "Brzózka" Sokołów Podlaski
 9.  Baniak Andrzej s. Edwarda. ur.11.02.1952 r. IPN Lu 00414/71 TW "Bogdan" Łazy pow. Łuków
 10.  Barancewicz Wacław s. Bronisława ur. 18.04.1945 IPN Lu 00419/1339 t-1 TW ps. „Łącznik” Siedlce
 11.  Barczak vel Kajetaniak Michał s. Władysława ur.09.06.1939 r.TW "Bernard" potw.IPN Siedlce
 12. Barkowski Ryszard s. Józefa 15.06.1955 IPN Lu 00414/610 TW ps. „Grzesiek” nr. rej. 6461 Zaolszynie gm. Trzebieszew
 13.  Bąk Władysław s. Jana ur.08.08.1950 r. IPN Lu 00414/656 TW "Dąb" Mińsk Maz.
 14.  Bielecki Henryk s. Władysława ur. 20.03.1949 IPN Lu 00414/10 TW ps. "Janek" nr. ew.1012 Łuków
 15.  Bieniek Stanisław s. Czesława ur.16.07.1943 r. IPN Lu 00414/82 TW "Janek" Sokołów Podl
 16.  Biernacki Piotr s. Henryka ur.29.09.1956 r. IPN Lu 00414/663 TW "Biały" Zbuczyn
 17.  Błoński Waldemar s. Kacpra ur. 14.01.1956 nr. Ew. 7423 TW ps. "Marek" i TW ps. "Karol" Siedlce
 18. Bobryk Wacław s. Franciszka ur. 24.10.1940IPN Lu 00419/1604 TW ps. „Wiesiek” nr. ew. 6507 nr. rej. 6791 Siedlce
 19.  Boguska Zofia Konstancja c. Aleksandra ur. 02.01.1948 IPN Lu 00419/1948 (2864/I) LK krypt. "Hades" nr. Ew. 4929 Mińsk Maz.
 20.  Bojar Piotr s. Kazimierza ur.15.07.1950 r. IPN Lu 00414/728 TW "Borkowski" Sokołów Podlaski
 21.  Borkowski Henryk s Jana ur.15.05.1946 r. IPN Lu 00414/18 TW "Brzoza" Houble
 22. Borkowski Jan s. Czesława 10.01.1938 IPN Lu 00419/810 TW ps. Czesław nr. rej. 4506 Rętki gm. Zbuczyn
 23. Borowy Waldemar s. Antoniego ur. 01.10.1958 r TW ps. „Andrzej” IPN Lu 00415/120 Siedlce kontrwywiad wojskowy
 24.  Boruta Andrzej s. Stefana ur.09.03.1951 r. IPN Lu 00419/1770 TW "Krzysiek" Siedlce
 25.  Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957IPN 00414/305 TW ps. "Ewa" nr. Ew 6668 Węgrów
 26. Brzeziński Bogdan s. Władysława ur. 09.06.1960 IPN Lu 00419/1433 TW ps. „Adam” nr. 8898 Siedlce
 27.  Brzyski Krzysztof s. Jana ur.13.07.1943 r. nr. rej. 2247 TW "Kowalski" potw. IPN Siedlce
 28.  Bucholc Waldemar s. Jana ur.19.07.1955 r. TW ps. "Pijanowski" nr. rej. 7508 potw. IPN Węgrów
 29.  Buczek Andrzej s. Romana ur.24.04.1950 r. IPN Lu 00414/816 TW "Jędrek" Siedlce
 30.  Buczyński Zbigniew s. Henryka ur. 22.11.1950 IPN Lu 00414/38 TW ps. "Bonio" Łuków
 31.  Bujalski Stanisław s. Wacława ur. 1.11.1944 r. IPN Lu 00414/452 TW "Stosio" Mińsk Maz.
 32.  Burda (Kryspin) Irena c.Józefa ur.23.03.1946 r IPN Lu00414/77 TW "Balbina" Pilawa
 33. Burghardt Tadeusz syn Michała ur. 13. 05. 1953 r. IPN Lu 004 14/500 i IPN Lu 00423/40 TW ps. ”Igor” nr. rej. 6975 Siedlce
 34. Buś Aleksander s. Tomasza ur. 27.05.1945 IPN Lu 00419/1566 t.1 i 2 TW ps. „Rabin” nr. rej. 6946 Siedlce
 35.  Byszewski Zbigniew s. Kazimierza ur. 27.01.1951 TW ps. „Tadek” nr. rej. 7030 IPN Lu 00419/16 (52/I)Skrzeszew pow. Sokołów Podlaski
 36.  Cabaj Tadeusz Antoni s. Jana u. 16.01.1951 IPN Lu 00414/290 TW "Hodowca" Przywory Duże Gm. Wiśniew
 37. Celiński Edwin Henryk s. Czesława ur. 25.01.1951 IPN Lu 00419/1788 TW ps. „Muzyk” nr. rej. 7059 Łuków
 38. Celiński Ryszard s. Władysława ur. 28.05.1960 IPN Lu 00419/1527 TW ps. „Cezary” nr. rej. 6701 Łuków
 39. Chabiera Janusz Tadeusz s.Tadeusza ur.19.06.1944 r. IPN Lu 00414/770 TW "Tadeusz" Węgrów
 40. Chodowiec Janusz s. Jana ur.1.12.1951 IPN Lu 00414/729 TW "Karol I" Sokołów Podl.
 41. Chojecki Paweł s. Leopolda ur. 25.10.1961r. IPN Lu 00425/246 TW ps. „Gruby” kontrwywiad wojskowy Siedlce
 42. Chojnacki Ryszard s.Leona ur.22.01.1929 IPN Lu 00414/130 TW"Magnes" i KO"Izabella" Mińsk Maz.
 43.  Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW "Ewa" potw. IPN Siedlce
 44. Chromiński Waldemar s. Wacława ur. 9.06.1953 IPN Lu 00415/4 TW ps. „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
 45.  Chruściel Adam s. Zygmunta ur. 06.06.1952 IPN Lu. 00419/1950 prowadził LK "Brama" (Siedlce)
 46.  Chruściel Andrzej s. Stanisława ur. 26.06.1937 IPN Lu 00414/702 TW ps. "Karol" Łuków
 47.  Chybowski Włodzimierz Franciszek s.Wiesława ur. 04.10.1954 IPN Lu 00419/1898 TW "Góral" (Sokołów Podl.)
 48. Cielemęcki Henryk s. Mariana ur. 18.06.1948 r. IPN Lu 00414/662 TW ps. "Wojtek" nr. rej. 6320 Siedlce
 49. Cielemęcki Jerzy Włodzimierz s. Zdzisław ur. 31.03.1951 TW ps. "Włodzimierz" nr. ew. 6508 IPN Lu 00414/809 Siedlce
 50. Ciuk Marian s. Władysława 8.12.1949 IPN Lu 00414/540 TW "Adam" Siedlce
 51. Ciura Janina ur. 22.01.1963 IPN Lu 00414/685 TW "Diana" Siedlce
 52. Cyran Grażyna c. Wiesława ur. 01.08.1954 IPN Lu 00414/237 TW "Iwona" Mińsk Maz.
 53. Czapski Roman s. Aleksandra 4.11.1948 IPN Lu 00414/511 TW "Karol" Siedlce, Sokołów Pod.
 54. Czubla Józef s. Jana ur. 15.03.1923 r.TW "Neutron" potw. IPN Siedlce
 55. Damenko Saturnin Stanisław s. Jana ur. 29.11.1925 r. IPN Lu 00414/138 TW ps. "Krzysztof" nr. rej. 631 Łochów
 56. Dąbrowski Marek s Czesława 1.12.1956 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek" Siedlce kontrwywiad wojskowy
 57. Doktorski Andrzej s. Lucjana ur. 30.05.1952 IPN Lu 00414/753 TW "Edward" Węgrów
 58. Domański Jan s. Wacława ur. 28.03.1935 r. IPN Lu 00414/65 TW ps. "Tulipan" nr. Ew.1951 Sokołów Podlaski
 59. Dziewulski Jan s. Antoniego ur. 20.10.1848 IPN Lu 00419/86 (226/I) TW ps. „Orkan” nr.rej. 1480 Siedlce
 60. Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW "Dębski" Siedlce
 61. Furman Julianna ur. 13.02. 1931 IPN Lu 00414/1050 prowadziła LK "Zaułek" Siedlce
 62. Gałachowska Halina Zofia c. Stanisława ur. 27.03.1952 IPN Lu 00414/258 (1623/I) TW „Zofia” nr. rej. 2328 Siedlce
 63. Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW "Waldek"potw. IPN Siedlce
 64. Gastoł Kazimierz s. Stanisława ur. 23.4.1958 nr. Ew. 8299 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 65. Gil Stanisław s. Stanisława nr. ew. 8102 TW "Ela" potw. IPN Siedlce
 66. Głuszczak Wojciech ur. 31.05.1962 IPN Lu 00415/222 TW ps. „Vis” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 67. Goławski Henryk Andrzej s. Eugeniusza 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek”- Siedlce kontrwywiad wojskowy
 68. Gołębiewski Jan s. Stanisława ur. 16.05.1949 IPN Lu 00414/627 TW ps. „Jakub” nr. rej. 9094 Wodynie k. Siedlec
 69. Gołębiewski Krzysztof Fryderyk s. Jana ur. 29.08.1961 IPN Lu 00414/763 TW ps. „Kaśka” nr. rej. 9145 Węgrów
 70. Gołębiowski Ryszard s. Eugeniusza ur. 10.02.1951 nr. ew. 4103 TW "Dąb" (potw.IPN) Siedlce
 71. Gontarz Adam s. Ksawerego ur. 01.03.1920 IPN Lu 00419/265 TW ps. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa
 72.  Gontarz Leszek s. Wł style=adysława ur. 16.04.1948 IPN Lu 00414/932 TW "Andrzej" Siedlce
 73. Gorczyca Krzysztof s. Mieczysława ur. 19.07.1954 TW "Grzegorz" Mińsk Maz potw. IPN
 74. Gostkowski Bogusław s. Józefa ur. 01.01.1948 IPN Lu 00414/343 TW ps. „Siwy” nr. rej. 6511 Mińsk Mazowiecki
 75. Górski Krzysztof Stanisław s. Jana ur.08.11.1957 IPN Lu 00414/381 TW "Janek" Przesmyki
 76. Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950 IPN Lu 00414/638 TW "Trabant" "Antek" Siedlce
 77. Grochowski Mirosław s. Tadeusza ur. 30.03.1958 IPN Lu 00415/47 TW "Ewa" Siedlce
 78. Grotkowski Jerzy s. Henryka ur. 16.05.1955 IPN Lu 00415/20 TW ps. „Grażyna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 79. Grudzień Roman Bolesław s. Henryka ur. 05.04.1945 IPN Lu 00414/155 i IPN Lu 00419/442 TW ps. „Kasztan” nr. ew. 4134 Wyszków pow. Węgrów
 80. Grządka Jerzy s. Henryka ur. 12.06.1949 IPN Lu 00419/1150 TW ps. „Antek” nr. rej. 6819 Sokołów Podlaski
 81. Harasim Mirosław s. Jana ur. 19.05.1954 r. IPN Lu 00415/55 TW ps. „Orkan” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 82. Iwanowski Mieczysław s. Czesława ur. 20.02.1932 IPN Lu 00414/589TW "Ogrodnik" Siedlce
 83. Iwasiuk Dariusz Maciej s. Tadeusza ur. 17.01.1964r. IPN Lu 00414/274 TW ps. „Stefan” Siedlce
 84. Izbrecht Leszek s. Jana ur. 11.06.1949 TW "Długi" Mińsk Maz.potw. IPN
 85. Jackiewicz Stanisław s. Józefa ur. 28.04.1934 IPN Lu 00414/212 TW "Monika" TW "Góral" Mińsk Maz.
 86. Jankowski Grzegorz s. Mariana ur. 25.02.1959 IPN Lu 00419/1329 i IPN Lu 00414/460 TW ps. „Kisiel” nr. rej. 6891 Stanin pow. Łuków
 87. Jaroszewski Jan Leon s. Bernarda ur.30.03.1953r. IPN Lu 00414/767 TW "Sosna" Łochów
 88. Jastak Franciszek Roman s Bolesława ur.4.12.1950 nr rej. 6936. TW "JOT" IPN BU 00966/1564 (potw.IPN) Siedlce
 89. Jastrzębski Antoni s. Aleksandra ur. 12.03.1923r. IPN Lu 414/204 i IPN Lu 00419/66 TW ps. „Korek” i „Kowieski” nr. rej. 1059 i 1494 Śmiary nast. Siedlce
 90. Jastrzębski Franciszek s. Ignacego ur. 9.01.1939 r. IPN Lu 00414/830 TW "San" Siedlce
 91. Jeznach Krzysztof s. Tadeusza ur. 1.01.1946 IPN Lu 00419/1851 TW. "Jery" Siedlce
 92. Jóźwiak Janusz s. Eugeniusza ur. 1.06.1957 IPN Lu TW ps. „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
 93. Jóźwicki Wiesław  s. Henryka ur. 03.07.1953 IPN Lu 00414/142 TW ps. „Karolek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 94. Jóźwicki Witold s. Tadeusza ur. 3.03.1955 r. IPN Lu 00415/70 TW ps. „Sosna” Łochów kontrwywiad wojskowy
 95. Kania Tadeusz Wojciech s.Bolesława ur.08.01.1951 IPN Lu 00414/679 TW "Wojtek" Siedlce
 96. Kaniewski Adam 12.12.1949 s. Kazimierza IPN Lu 004140892 TW "Andrzej" Siedlce
 97. Karabin Arkadiusz s. Bolesława ur. 01.01.1930 TW "VIS" (potw. IPN) Siedlce
 98. Karczmarczyk Maria c. Arkadiusza ur. 29.03.1952r. IPN Lu 00419/1458 prowadziła LK krypt. „Rubin” nr. rej. 8481 Siedlce
 99. Karmasz Zdzisław s. Wojciecha ur. 11.08.1942 IPN Lu 00419/24 TW ps. „Jerzy” Wojnów pow. Siedlce
 100. Karpowicz Marek ur.09.12.1962 s. Józefa IPN Lu 00414/371 TW "Józek" potw. IPNSiedlce
 101. Klejc Wojciech s. Zygmunta ur. r. IPN Lu 00414/4511.07.1947 TW ps. "Borek" Siedlce
 102. Klimek Czesław s. Edwarda ur. 15.01.1956 r. IPN Lu 00415/57 TW ps. „Łoli” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 103. Kluczek Zenon Stanisław s. Zenona ur. 17.08.1955IPN Lu 00414/909 TW "Kalinowski" Wodynie
 104. Kluj Adam s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. IPN Lu 00414/796 (2486/I) TW ps. „Ryszard” nr. Ew. 4919 Siedlce Otwock
 105. Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW "13 Siedlce
 106. Komorek Andrzej s. Stanisława ur. 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW ps. „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 107. Komorowski Andrzej s. Juliana ur. 11.11.1933 IPN Lu 00414/571 „Lala” nr. rej.8169 właściciel LK „Dworzec” Mińsk Mazowiecki
 108. Korneć Grażyna c. Mariana ur. 07.06.1957 IPN Lu 00414/1053.TW "Monika" Siedlce
 109. Kowalczyk Jan s. Mieczysława ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 (74/I) TW ps. „Konrad” nr. rej. 13196 Łuków
 110. Kozak Jerzy ur.12.01.1955 rolnik z gm. Wojcieszków IPN Lu 00414/588 TW "Adria" Oszczepalin gm. Wojcieszków
 111. Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901- TW "Adam" Mordy
 112. Kozioł Stanisław s. Henryka u. 01.03.1939 IPN Lu 00414/882 TW "Wysocki" Siedlce
 113. Krajewski Andrzej s. Kazimierza ur. 3.01.1959 r.IPN Lu 00415/57 TW „Barbara”  (Kosów Lacki) kontrwywiad wojskowy
 114. Krakowski Ryszard s Mieczysława ur.19.06.1950 IPN Lu 00414/39 TW "Soms" Łuków
 115. Krasiński Andrzej s. Wacława, ur. 4.11.1949 r. IPNLu00414/84 TW "Pawłowski" Sokołów Podl.
 116. Krasuski Zygmunt s. Leona ur. 03.05.1952 IPN Lu 00414/214 TW "Paweł" Zaolszynie
 117. Kraszewski Wiesław s. Stanisława ur. 19.01.1947 nr. Ew. 8295 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 118. Krogulewski Henryk s. Tomasza ur.13.04.1927 TW "Kapitan" (potw. IPN) Siedlce
 119. Królikowski Andrzej s. Czesława ur. 07.08.1955  IPN Lu 00415/58 TW ps. „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 120. Krukiewicz Jadwiga c. Kazimierza ur. 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 TW "Ewa" Siedlce
 121. Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW "Kuba"" Mińsk Maz.
 122. Krzyżanowski Marian s. Andrzeja ur.30.05.1947 TW "Artur" potw.IPN Siedlce
 123. ks. Proniewicz Wiesław s. Franciszka ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/1707 TW "Stasiek" Siedlce
 124. Kubicki Janusz Marek, ur.10.07.1950 IPN Lu 00419/1009 Kandydat na TW i KO Siedlce
 125. Kuligowski Wacław s. Antoniego u. 13.07. 1944 IPN Lu 00419/1515 prowadził LK "Oaza" Siedlce
 126. Lesiuk Zenon Jan s. Jana ur. 1.12. 1947 r. IPN Lu 00414/879 TW Żuk" Siedlce
 127. Lewandowski Waldemar Stefan s. Stanisława ur.2.09.1952 IPN Lu00414/72 TW "Student"
 128. Lewartowski Andrzej s. Jana 26.01.1952 Wojcieszków w woj. siedleckim IPN LU 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków  kontrwywiad wojskowy
 129. Ładniak Marian syn Władysława ur. 5.10. 1940. IPN LU 00414/833 TW "Adam" Siedlce
 130. Łukasik Mieczysław s. Jana ur. 28.06.1949 IPN Lu 00414/11 TW „Władek”  Łuków
 131. Madziar Waleria c. Józefa ur. 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 (2327/I) TW ps. "MW" i "Marczak" nr. Rej. 6844 Siedlce
 132. Maksjan Ryszard s. Antoniego ur. 24.10.1932 IPN Lu 00119/675 nr. rej. 1006 LK krypt. „Muzyk” Międzyrzec Podlaski.
 133. Maliszewski Czesław s. Czesława 21.07.1932 r. IPN Lu 00414/106 TW "Zorka" Siedlce
 134. Marchel Sławomir Andrzej s.Antoniego ur.06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW "Andrzej"Siedlce
 135. Marczak Krzysztof s Edwarda ur. 10.09.1946 IPN Lu 00414/547 TW „Pik” nr. rej. 6667 Warszawa
 136. Marczuk Władysław s. Władysława ur. 7.12. 1940 r IPNLU 00414/1 TW "Tadek" Łochów
 137. Markowski Grzegorz s. Adolfa ur. 17.11.1952 IPN Lu 00414/561 TW "Ela" Łuków
 138. Marzysz Józef s. Aleksandra ur. 15.11.1932 TW "Buksiński" potw. IPN Siedlce
 139. Matejek Ewa c. Władysława ur.24.01.1957 IPN Lu 00414/635 TW ps. „Frezja” Siedlce
 140. Maziejuk Zbigniew s. Zbigniewa IPN Lu 00414/68 TW ps. „Kuba” i „Mały” nr. rej. 1489 student WSN następnie WSP Siedlce
 141. Mazurczak Wojciech s. Stanisława ur. 15.02.1958 IPN Lu 00414/951 TW PS. "Janusz"Siedlce
 142. Mazurko Roman s. Piotra ur. 27.09.1950 IPN Lu 00419/1668 TW "Marek" Siedlce
 143. Michalski Józef s. Stanisława ur. 19.03.1936 TW "Józef" potw. IPN Mińsk Maz.
 144. Michaluk Alicja, c. Aleksandra, ur. 14.08.1954 IPN Lu 00414/74 TW "Lena" Siedlce
 145. Mielczarek Wiesław s. Józefa 11.06.1952 IPN Lu 00414/834 TW "Janusz" Siedlce
 146. Mikiciuk Jan s. Jana ur.16.03.1935 TW "SE" Potw. IPN Siedlce
 147. Mikołajewski Wiesław s. Jana ur. 08.11.1952 IPN Lu 00414/477 TW ps. „Zienkiewicz” Siedlce
 148. Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 TW Andrzej IPN Lu 00415/267 (Siedlce) kontrwywiad wojskowy
 149. Mościcki Jan s. Stanisława ur.27.04.1939 IPN Lu 00414/85 TW "Kwiatkowski" Rawa Mazowiecka
 150. Mroczek Frelak Jadwiga ur. 22.08.1955 IPN Lu 00414/463 Tw "Dana" Mińsk Maz.
 151. Mrózek Andrzej s. Józefa ur. 8.01.1953 IPN Lu 00415/59 TW ps. „Ares” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 152. Myślicki Zbigniew s. Stanisława ur. 27.09.1947 IPN Lu 00419/1839 t 1-2 TW ps. „Długi” nr. rej. 8538 Siedlce
 153. Nakonieczny Sławomir s Jana ur. 22.10. 1955 IPN Lu 00414/935 TW ps. „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 154. Niemiałtowski Andrzej IPN Lu 00419/1741 TW "Zdzisiek" (potw. IPN) Siedlce
 155. Ochtyra Tadeusz Wiesław s. Stanisława ur.30.05.1951 r. TW "WW" (potw. IPN) Siedlce
 156. Ogrodniczuk Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW "Nippon" Hołubla, Gm. Paprotnia
 157. Okoń Józef s. Jana ur. 2.01.1934 IPN Lu 00414/786 TW "Ewa" Łuków
 158. Okuń Jerzy s. Ryszarda ur. 12.05.1956 w IPN Lu 00415/61 TW ps. „Zamek” Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy
 159. Olewiński Marek s. Mariana 2.10.1955 IPN Lu 00415/87 TW ps. „Mały” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 160. Olędzki Jerzy s. Wiesława ur. 02.11. 1954. IPN LU 00414/340 TW "Andrzej" Siedlce
 161. Olszewski Piotr s. Stanisława ur. 27.07.1963 (RMP)IPN Lu 00425/180 TW "Andy" (potw.IPN) Siedlce
 162. Omelańczuk Kazimierz s. Antoniego ur. 17.02.1946 TW "Irena" IPN Lu 00414/40 Łuków
 163. Osiak Marian Bogusław IPN Lu 00414/1048 TW "Józef" Siedlce
 164. Ostas Cezary Jan s. Władysława ur. 3.10.1952 IPN Lu 00414/734 TW "Stefan" Siedlce
 165. Pajda Przemysław s. Bolesława 01.03.1938 TW "Poldek" nr. rej 5136 (potw. IPN) Siedlce
 166. Parnicki Stefan s Stefana 19.08.1942 IPN Lu 00415/113 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 167. Perzanowski Bogusław s. Henryka ur. 16.01.1950r. IPN Lu 00425/11 TW ps. „Zagłoba” nr. rej. 22015 kontrwywiad wojskowy Mińsk Mazowiecki
 168. Piętka Krzysztof s. Feliksa ur. 09.07.1962  IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 7550 Łuków
 169. Pigwarski Wacław s. Aleksandra ur. 03.11.1909 TW "Majewski" (potw. IPN) Siedlce
 170. Piwowarczyk Andrzej s. Jana ur. 06.11.1958 TW "Marek" nr. rej. 6960 (potw. IPN) Siedlce
 171. Pluta Ireneusz s. Alojzego ur. 25.02.1954 r. IPN Lu 00414/831 TW ps. "Jabłko" Siedlce
 172. Pogonowski Stanisław s.Józefa ur. 08.02.1949 IPN Bu 00966/1281 TW "Zbyszek" (potw.IPN) Siedlce
 173. Pogorzelska Ewa c. Kazimierza ur. 9.12. 1959 IPN Lu 00414/559 TW "Maria" Sokołów Podlaski
 174. Polak Barbara IPN Lu 00419/1397 TW ps. „Grażyna” nr rej. 8294 Mińsk Mazowiecki
 175. Prachtl Ryszard s. Kazimierza u. 6.08.1954 IPN Lu 00415/28 TW ps. „Artur” Siedlce kontrwywiad
 176. Prywata Kazimierz s. Wacława IPN Lu 00414/517 TW "Fredek" Sokołów Podl.
 177. Przybyłek Mirosław s. Jana ur. 3.02.1957 IPN LU 00415 TW ps. „Mirka” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 178. Ptaszyński Zbigniew ur.01.04.1948r. nr. rej. 5400 TW "Adam" Siedlce potw. IPN
 179. Rachwał Ryszard ur. 13.12.1926 TW "Ryszard", "Zygmunt" "R"-(potw. IPN) Siedlce
 180. Radzikowska Barbara ur. 1954 IPN Lu 00414/593 TW "Beata" KO "RB" Siedlce
 181. Rafał Jan s. Jana ur. 26.04.1931 IPN Lu 00414/847 TW "Wawrzyniec" Siedlce
 182. Redzik Jerzy s. Henryka ur. 12.04.1959r. IPN Lu 00414/499 TW ps. „Bolek” nr. rej. 7253 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków
 183. Robak Józef Stanisław s. Edwarda ur.05.02.1962 r. nr. Ew. 8436 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 184. Rogala Dariusz Jerzy s. Bolesława ur. 13.10.1963 r. Kontakt Operacyjny nr. Ew. 8915 IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 185. Rozborska Maria Barbara c. Michała ur. 29.07.1943 r. TW "Małgosia" (potw. IPN) Siedlce
 186. Rozenbajgier Zenon s. Franciszka ur. 26.03.1940 IPN Lu 00414/47 TW "Gienek" Łuków
 187. Rozwadowski Jerzy s. Henryka ur. 30.07. 1946 r. IPN Lu 00414/494 TW "Tomek" Mińsk Maz.
 188. Ruciński Darek Mariusz s. Józefa ur. 06.06.1955 IPN Lu 00414/57 TW "Bosman" WSRP Siedlce
 189. Rydel Leszek s. Józefa ur. 06.06.1962 IPN Lu 00414/566 TW ps. „Paweł” nr. rej. 7463
 190. Rytel Mirosław Ryszard s. Ignacego u.14.01.1959 IPN Lu 00414/233 TW "Adam" Siedlce
 191. Sabak Ryszard Henryk s. Jana ur .13.03.1954 r. IPN Lu 00414/15 TW "Jasio" Mińsk Maz.
 192. Sachanowicz Grażyna z d. Głuchowska ur. 1951 IPN Lu 00414/81 TW "Beata" Siedlce
 193. Sagol Mieczysław s. Aleksandra ur. 27.09.1929 IPN Lu 00419/36 TW "Mietek" Siedlce
 194. Sajnóg Stanisław s. Piotra ur. 23.03.1920 IPN Lu 00419/357 TW ps. „Pióro” Dobre pow. Mińsk Mazowiecki
 195. Skwierczyński Witold Marek s. Jana ur. 24.04. 1939 IPN Lu 00414/349 TW "Marek" Gołąbek Gm. Paprotnia
 196. Sobecki Zbigniew ur. 1951 IPN Lu 00414/634 TW "Andrzej"Siedlce
 197. Sobieski Jerzy s. Kazimierza ur. 7.09.1941 r. TW ps. „Hetman” nr. Ew. 5937 IPN Lu 00414/847 Siedlce
 198. Stachniak Marian s. Dominika ur. 07.08.1941 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5289 Łuków
 199. Stańczuk Michał s. Henryka ur. 6.07.1949 r. IPN Lu 00414/788 TW "Bystry" Siedlce
 200. Szafrański Tadeusz s. Antoniego ur. 03.11.1948 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5868 Łuków
 201. Szamanek Krzysztof s. Aleksandra ur. 20.04.1965 r. IPN Lu 00415/262 TW ps. „Misiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 202. Szankowski Krzysztof Stanisław s. Wacława ur. 11.06.1955 IPN Lu 0421/569 TW ps. „Zenek” nr. rej. 7314 potw. IPN
 203. Szewczyk Sylwester s. Leona. ur. 31.12.1958 IPN LU 00415/131 TW ps. „Maria” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 204. Szostek Stefan s. Jana ur. 23.05.1950 IPN Lu 00414/107 TW ps. „Goździk” (Siedlce) kontrwywiad wojskowy
 205. Szpilewicz Piotr ks. s Jana ur. 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” Siedlce Nr. rejestracyjny 1341. numer ewidencyjny 30407/1
 206. Sztaba Marek IPN Lu 00419/1744 (FNS VIS Siedlce jest teczka pracy)TW "Darek"
 207. Szymko Jerzy s. Wacława ur. 07.08.1947 TW "Łyżwiarz" nr. rej.6811 (potw. IPN)Siedlce
 208. Śledź Jerzy s. Feliksa ur. 2.01.1924 IPN Lu 00414/31 TW "Janek" Łuków
 209. Średnicki Edward s.Stanisława 12.05.1912 TW "Edward" (potw. IPN)Siedlce
 210. Świątek Tadeusz Henryk s. Stanisława ur. 20.01.1943 r. nr. rej. 1354 (6949) TW ps. „Róża” Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki
 211. Taras Piotr s. Franciszka ur. 20.01.1933 TW "Eskulap" (potw IPN) Siedlce.
 212. Terlikowska Teresa z domu Pawluczuk 14.01.1953 IPN Lu 00414/579. TW "Tarnowski" Siedlce
 213. Tomaszewski Józef s. Juliana ur. 8.06.1950 r. IPN lu 00414/632 TW "Jurek" Siedlce
 214. Trębicki Paweł s Lucjana ur. 28.04.1955 IPN Lu 00415/63 TW ps. „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 215. Trochymiak Czesław s. Józefa ur. 17.07.1923 KO "Turysta" TW "Stary" (potw. IPN) Siedlce
 216. Urban Kornel s. Wacława ur. 16.09.1949 TW "Kuba" IPN Lu 00414/727 Sokołów Podl.
 217. Urbaniak Edward s. Stanisława 17.12.1944 IPN Lu 00414/804 TW "Dorota" Mińsk Maz.
 218. Wasilenko Tomasz Jan s. Grzegorza ur. 19.09.1934 r. IPN Lu 00414/787 TW "Tadeusz" Siedlce
 219. Wichowski Zbigniew s. Władysława u. 10.05.1957 IPN Lu 00415/91 TW „Cichy” Siedlce kontrwywiad
 220. Wierzbicki Zygmunt s. Stanisława ur. 17.10.1946 IPN Lu 00414/293 TW ps. „Sylwester” ne, rej, 6829 Siedlce
 221. Wilk Stanisława c. Henryka ur. 30.04. 1953 r IPN Lu00414/80 TW "Marta" Siedlce
 222. Wisowaty Zbigniew Mikołaj s. Tadeusza ur. 10.091952r. W Jerzy nr. rej. 6189 potw. IPN Siedlce
 223. Witkowski Bogdan s. Mariana ur. 3003.1957r. IPN Lu 00415/92 TW ps. „Klon” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 224. Wołkońska-Lisiecka Ewa Maria c. Mieczysława ur. 07.10.1961 r. IPN Lu 00414/355 TW ps. „Róża” nr. rej. 6635 Mordy
 225. Woźna Barbara c. Hipolita ur. 06.06.1956 r. IPN Lu 00414/617 TW ps. „Krakowska” nr. rej. 8910 Siedlce
 226. Woźnica Czesław s. Mieczysława ur. 20.07.1955 IPN Lu 00425/64 TW ps. „Róża” Dębe Wielkie
 227. Woźny Jan Kazimierz s. Aleksandra ur. 96.07.1939 IPN Lu 00419/2 (60/I) TW ps. „Jabłonka” Kopcie pow. Węgrów
 228. Wyrzykowski Marek s Ludwika ur. 12.06.1951. IPN Lu 00414/889 TW "Robert" Siedlce
 229. Zakrzewska Halina Kazimiera c. Kazimierza ur. 21.10.1941 IPN Lu 00414/424 TW ps. „Szarotka” nr. rej. 6344 Siedlce
 230. Zawadzki Augustyn s Stanisława ur.20.09.1936 IPN Lu 00414/100 TW "Artur" Kobylany Koty Gm. Paprotnia
 231. Zdunek Czesław s. Antoniego ur. 20.07.1947 KO nr. Rej. 6495 IPN Lu 0423/56-62 (1274/I) Łochów
 232. Zdunek Krzysztof s. Antoniego ur. 13.04.1952 nr. Ew. 3177 IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 233. Zgódka Tadeusz s. Andrzeja ur.7.07. 1959 r. IPN Lu 00414/16 TW ps. „Tomasz” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 234. Zielińska Barbara c. Mariana ur. 12.02.1950r. IPN Lu 00414/971 TW "Karol" Siedlce
 235. Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria ur. 29.03.1953 IPN Lu 00414/668 TW "Ryszard" Siedlce 
 236. Zubek Mirosław s. Stanisława ur. 21.08.1959 IPN Lu 00414/556 TW ps. „Wojtek” nr. rej. 7701 Skórzec k. Siedlec
 237.  Zych Adam s. Czesława ur. 15.10.1951 IPN Lu 00415/16 TW „Ewa” Siedlce kontrwywiad wojskowy.
 238. Żółkiewski Maciej Adam s Jerzego IPN Lu 00414/943 TW ps. „Wolter” nr. rej. 7511 Siedlce