Zaprzyjaźnieni

Strony Patriotyczne

Darmowy licznik odwiedzin

Lista osób z b. województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN

 1. Abramowski Józef Roman s. Władysława Władysława ur. 01.01.1928r. IPN Lu 00419/337 TW ps. „Gołąb” nr. rej 1662 Topór pow. Mińsk Mazowiecki
 2. Adamczyk Kazimierz s. Stanisława ur. 01.01.1929 r. IPN Lu 00414/406 i IPN Lu 00419/1243 KO ps. „AK” nr. rej. 3735 Garwolin
 3. Adamczyk Marian s. Juliana ur. 23.02.1922 r. IPN Lu 00419/370 TW ps. „Tygrys” Strzała k. Siedlec
 4.  Adameczek Stefan Ryszard s.Michała ur.23.03.1935 IPN Lu 00414/103 (515/1) nr. rej.1151 TW ps. "Roman" Seroczyn
 5. Adamiak Hanna Jadwiga c. Stanisława ur. 28.04.1952 r. IPN Lu 00414/891 TW ps. „Sylwek” nr. rej. 7676 Siedlce
 6. Adamski Bernard S. Stanisława ur. 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 Tw ps. „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy
 7. Adamski Marek s. Józefa ur. 27.10.1959 IPN Lu 00415/150 TW „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 8. Aleksiuk Marek s. Romana ur. 28.07.1961 r. IPN Lu 00415/208 i IPN Lu 00425/271 TW ps. „Haler” kontrwywiad wojskowy Siedlce
 9. Anusiewicz Henryk s. Władysława ur. 01.04.1938 IPN Lu 00414/1034 TW "Paweł" Mokobody następnie Siedlce
 10. Apostoluk Andrzej s. Franciszka ur. 16.06.1963 IPN Lu 00414/802 i IPN Lu 00419/1731 TW ps. „Krzysztof” nr. ew. 7221 Mińsk Mazowiecki
 11.  Artowicz - Uziak Maria c. Zygmunta ur.01.02. 1952 r IPN 00414/721 TW "Zbyszek" Sokołów Podl.
 12.  Ball Czesław s. Józefa ur.03.07.1930 r. TW "Sobieski" potw. IPN Mińsk Maz.
 13.  Bałkowiec Zdzisław s. Jana ur. 13.03.1940 r. IPN Lu 00414/27 TW "Brzózka" Sokołów Podlaski
 14.  Baniak Andrzej s. Edwarda. ur.11.02.1952 r. IPN Lu 00414/71 TW "Bogdan" Łazy pow. Łuków
 15. Baran Roman s Wacława ur. 17.04.1952r. IPN Lu 00419/424 I IPN Lu 00414/152 TW ps. “Agat” nr. Rej. 4165 Niwiski gm. Mokobody
 16.  Barancewicz Wacław s. Bronisława ur. 18.04.1945 IPN Lu 00419/1339 t-1 TW ps. „Łącznik” Siedlce
 17.  Barczak vel Kajetaniak Michał s. Władysława ur.09.06.1939 r.TW "Bernard" potw.IPN Siedlce
 18. Barejko Aleksander Jan s. Stanisława ur. 24.11.1962 r. IPN LU 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr. rej. 8575 Natolin gm. Osieck
 19. Barkowski Ryszard s. Józefa 15.06.1955 IPN Lu 00414/610 TW ps. „Grzesiek” nr. rej. 6461 Zaolszynie gm. Trzebieszew
 20.  Bąk Władysław s. Jana ur.08.08.1950 r. IPN Lu 00414/656 TW "Dąb" Mińsk Maz.
 21.  Bielecki Henryk s. Władysława ur. 20.03.1949 IPN Lu 00414/10 TW ps. "Janek" nr. ew.1012 Łuków
 22.  Bieniek Stanisław s. Czesława ur.16.07.1943 r. IPN Lu 00414/82 TW "Janek" Sokołów Podl
 23. Bieńko Michał s. s. Jana ur. 23.01.1964 IPN Lu oo425/281 TW ps. „Ewa” Sobolew k. Garwolina (kontrwywiad wojskowy)
 24.  Biernacki Piotr s. Henryka ur.29.09.1956 r. IPN Lu 00414/663 TW "Biały" Zbuczyn
 25.  Błoński Waldemar s. Kacpra ur. 14.01.1956 nr. Ew. 7423 TW ps. "Marek" i TW ps. "Karol" Siedlce
 26. Bobryk Wacław s. Franciszka ur. 24.10.1940IPN Lu 00419/1604 TW ps. „Wiesiek” nr. ew. 6507 nr. rej. 6791 Siedlce
 27.  Boguska Zofia Konstancja c. Aleksandra ur. 02.01.1948 IPN Lu 00419/1948 (2864/I) LK krypt. "Hades" nr. Ew. 4929 Mińsk Maz.
 28.  Bojar Piotr s. Kazimierza ur.15.07.1950 r. IPN Lu 00414/728 TW "Borkowski" Sokołów Podlaski
 29.  Borkowski Henryk s Jana ur.15.05.1946 r. IPN Lu 00414/18 TW "Brzoza" Houble
 30. Borkowski Jan s. Czesława 10.01.1938 IPN Lu 00419/810 TW ps. Czesław nr. rej. 4506 Rętki gm. Zbuczyn
 31. Borowy Waldemar s. Antoniego ur. 01.10.1958 r TW ps. „Andrzej” IPN Lu 00415/120 Siedlce kontrwywiad wojskowy
 32.  Boruta Andrzej s. Stefana ur.09.03.1951 r. IPN Lu 00419/1770 TW "Krzysiek" Siedlce
 33.  Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957IPN 00414/305 TW ps. "Ewa" nr. Ew 6668 Węgrów
 34. Brzeziński Bogdan s. Władysława ur. 09.06.1960 IPN Lu 00419/1433 TW ps. „Adam” nr. 8898 Siedlce
 35.  Brzyski Krzysztof s. Jana ur.13.07.1943 r. nr. rej. 2247 TW "Kowalski" potw. IPN Siedlce
 36.  Bucholc Waldemar s. Jana ur.19.07.1955 r. TW ps. "Pijanowski" nr. rej. 7508 potw. IPN Węgrów
 37.  Buczek Andrzej s. Romana ur.24.04.1950 r. IPN Lu 00414/816 TW "Jędrek" Siedlce
 38.  Buczyński Zbigniew s. Henryka ur. 22.11.1950 IPN Lu 00414/38 TW ps. "Bonio" Łuków
 39.  Bujalski Stanisław s. Wacława ur. 1.11.1944 r. IPN Lu 00414/452 TW "Stosio" Mińsk Maz.
 40.  Burda (Kryspin) Irena c.Józefa ur.23.03.1946 r IPN Lu00414/77 TW "Balbina" Pilawa
 41. Burghardt Tadeusz syn Michała ur. 13. 05. 1953 r. IPN Lu 004 14/500 i IPN Lu 00423/40 TW ps. ”Igor” nr. rej. 6975 Siedlce
 42. Buś Aleksander s. Tomasza ur. 27.05.1945 IPN Lu 00419/1566 t.1 i 2 TW ps. „Rabin” nr. rej. 6946 Siedlce
 43.  Byszewski Zbigniew s. Kazimierza ur. 27.01.1951 TW ps. „Tadek” nr. rej. 7030 IPN Lu 00419/16 (52/I)Skrzeszew pow. Sokołów Podlaski
 44. Bzowski Marian s. Stanisława ur. 15.10.1955 r. IPN Lu 00415/51 TW ps. „Zuzia” nr. rej. 35212 Żeleźniki gm. Miedzna pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
 45.  Cabaj Tadeusz Antoni s. Jana u. 16.01.1951 IPN Lu 00414/290 TW "Hodowca" Przywory Duże Gm. Wiśniew
 46. Celiński Edwin Henryk s. Czesława ur. 25.01.1951 IPN Lu 00419/1788 TW ps. „Muzyk” nr. rej. 7059 Łuków
 47. Celiński Ryszard s. Władysława ur. 28.05.1960 IPN Lu 00419/1527 TW ps. „Cezary” nr. rej. 6701 Łuków
 48. Celoch Zbigniew s. Henryka ur. 26.02.1956 IPN Lu 00419/1472 i Lu 00414/552 TW ps. „Tokarz” nr. ew. 6702 Siedlce
 49. Chabiera Janusz Tadeusz s.Tadeusza ur.19.06.1944 r. IPN Lu 00414/770 TW "Tadeusz" Węgrów
 50. Chmielak Zenon s. Jana ur. 01.01.1935 IPN Lu 00423/34 i IPN Lu 00414/376 TW ps. „Roman” nr. ewid. 1190 Siedlce
 51. Chodowiec Janusz s. Jana ur.1.12.1951 IPN Lu 00414/729 TW "Karol I" Sokołów Podl.
 52. Chojecka Marianna c. Piotra ur. 24.01.1946 IPN Lu 00419/1349 i IPN Lu 00414/471 TW ps. „Antek” nr. rej. 6932 Siedlce
 53. Chojecki Paweł s. Leopolda ur. 25.10.1961r. IPN Lu 00425/246 TW ps. „Gruby” kontrwywiad wojskowy Siedlce
 54. Chojnacki Ryszard s.Leona ur.22.01.1929 IPN Lu 00414/130 TW"Magnes" i KO"Izabella" Mińsk Maz.
 55. Cholewka Józefa c. Jana ur. 30.05.1937 IPN Lu 00414/60 i IPN Lu 00423/2 TW ps. „Wanda” nr. rej. 6384 Siedlce
 56.  Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW "Ewa" potw. IPN Siedlce
 57. Chromiński Leszek s. Stanisława ur. 25.05.1960 IPN Lu 00414/944 TW ps. „Wojtek” nr. rej 7493 Siedlce
 58. Chromiński Waldemar s. Wacława ur. 9.06.1953 IPN Lu 00415/4 TW ps. „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
 59.  Chruściel Adam s. Zygmunta ur. 06.06.1952 IPN Lu. 00419/1950 prowadził LK "Brama" (Siedlce)
 60.  Chruściel Andrzej s. Stanisława ur. 26.06.1937 IPN Lu 00414/702 TW ps. "Karol" Łuków
 61. -
 62. Cielemęcki Henryk s. Mariana ur. 18.06.1948 r. IPN Lu 00414/662 TW ps. "Wojtek" nr. rej. 6320 Siedlce
 63. Cielemęcki Jerzy Włodzimierz s. Zdzisław ur. 31.03.1951 TW ps. "Włodzimierz" nr. ew. 6508 IPN Lu 00414/809 Siedlce
 64. Ciuk Marian s. Władysława 8.12.1949 IPN Lu 00414/540 TW "Adam" Siedlce
 65. Ciura Janina ur. 22.01.1963 IPN Lu 00414/685 TW "Diana" Siedlce
 66. Cyran Grażyna c. Wiesława ur. 01.08.1954 IPN Lu 00414/237 TW "Iwona" Mińsk Maz.
 67. Czapski Roman s. Aleksandra 4.11.1948 IPN Lu 00414/511 TW "Karol" Siedlce, Sokołów Pod.
 68. Częścik Zbigniew s. Józefa ur.19.08.1952 IPN Lu 00414/613 TW ps. „Leśnik” nr. rej. 6930 Siedlce
 69. Czubla Józef s. Jana ur. 15.03.1923 r.TW "Neutron" potw. IPN Siedlce
 70. Damenko Saturnin Stanisław s. Jana ur. 29.11.1925 r. IPN Lu 00414/138 TW ps. "Krzysztof" nr. rej. 631 Łochów
 71. Dąbrowski Marek s Czesława 1.12.1956 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek" Siedlce kontrwywiad wojskowy
 72. Doktorski Andrzej s. Lucjana ur. 30.05.1952 IPN Lu 00414/753 TW "Edward" Węgrów
 73. Domański Jan s. Wacława ur. 28.03.1935 r. IPN Lu 00414/65 TW ps. "Tulipan" nr. Ew.1951 Sokołów Podlaski
 74. Drawert Jarosław s. Pawła ur. 17.12.1948 IPN Lu 00414/929 TW ps. „Paweł” nr. rej. 8528 Siedlce
 75. Drozdowski Tadeusz Tomasz s. Franciszka ur. 08.10.1938r. IPN Lu 00419/449 TW ps. „1931” nr. rej. 3928 Mińsk Mazowiecki
 76. Drozio Jan s. Mikołaja ur. 03.02.1910 IPN Lu 00419/349 TW ps. „Agronom” „Spokojny” Wiśniew gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
 77. Dziewulski Jan s. Antoniego ur. 20.10.1848 IPN Lu 00419/86 (226/I) TW ps. „Orkan” nr.rej. 1480 Siedlce
 78. Dżbik Marian s. Józefa ur. 12.08.1932 IPN Lu 00414/857 TW ps. „Marian” nr. rej. 8446 Seroczyn
 79. Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW "Dębski" Siedlce
 80. Furman Julianna ur. 13.02. 1931 IPN Lu 00414/1050 prowadziła LK "Zaułek" Siedlce
 81. Gajewski Waldemar s. Kazimierza ur. 19.12.1953 IPN Lu 00414/640 TW ps. „Stefan” nr. rej. 7458 Siedlce
 82. Gałachowska Halina Zofia c. Stanisława ur. 27.03.1952 IPN Lu 00414/258 (1623/I) TW „Zofia” nr. rej. 2328 Siedlce
 83. Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW "Waldek"potw. IPN Siedlce
 84. Gastoł Kazimierz s. Stanisława ur. 23.4.1958 nr. Ew. 8299 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 85. Gers Andrzej s. Mariana ur. 10.11.1942 IPN Lu 00414/506 TW ps. “Myśliwy” nr. rej. 6413 Miedzna pow. Węgrów
 86. Gil Stanisław s. Stanisława nr. ew. 8102 TW "Ela" potw. IPN Siedlce
 87. Głuszczak Wojciech ur. 31.05.1962 IPN Lu 00415/222 TW ps. „Vis” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 88. Gnich Helena c. Józefa ur. 26.07.1931 IPN Lu 00419/133 TW ps. „Helena” nr. rej. 8485 Mińsk Mazowiecki
 89. Goławski Henryk Andrzej s. Eugeniusza 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek”- Siedlce kontrwywiad wojskowy
 90. Gołębiewski Jan s. Stanisława ur. 16.05.1949 IPN Lu 00414/627 TW ps. „Jakub” nr. rej. 9094 Wodynie k. Siedlec
 91. Gołębiewski Krzysztof Fryderyk s. Jana ur. 29.08.1961 IPN Lu 00414/763 TW ps. „Kaśka” nr. rej. 9145 Węgrów
 92. Gołębiowski Ryszard s. Eugeniusza ur. 10.02.1951 nr. ew. 4103 TW "Dąb" (potw.IPN) Siedlce
 93. Gontarz Adam s. Ksawerego ur. 01.03.1920 IPN Lu 00419/265 TW ps. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa
 94.  Gontarz Leszek s. Wł style=adysława ur. 16.04.1948 IPN Lu 00414/932 TW "Andrzej" Siedlce
 95. Gorczyca Krzysztof s. Mieczysława ur. 19.07.1954 TW "Grzegorz" Mińsk Maz potw. IPN
 96. Gostkowski Bogusław s. Józefa ur. 01.01.1948 IPN Lu 00414/343 TW ps. „Siwy” nr. rej. 6511 Mińsk Mazowiecki
 97. Górski Krzysztof Stanisław s. Jana ur.08.11.1957 IPN Lu 00414/381 TW "Janek" Przesmyki
 98. Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950 IPN Lu 00414/638 TW "Trabant" "Antek" Siedlce
 99. Grochowski Mirosław s. Tadeusza ur. 30.03.1958 IPN Lu 00415/47 TW "Ewa" Siedlce
 100. Grotkowski Jerzy s. Henryka ur. 16.05.1955 IPN Lu 00415/20 TW ps. „Grażyna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 101. Grudzień Roman Bolesław s. Henryka ur. 05.04.1945 IPN Lu 00414/155 i IPN Lu 00419/442 TW ps. „Kasztan” nr. ew. 4134 Wyszków pow. Węgrów
 102. Grządka Jerzy s. Henryka ur. 12.06.1949 IPN Lu 00419/1150 TW ps. „Antek” nr. rej. 6819 Sokołów Podlaski
 103. Grzeszczuk Krzysztof s. Stanisław ur.!5.02.1957 IPN Lu 00414/626 TW ps. „Kazimierz” nr. rej. 7595 Siedlce
 104. Harasim Mirosław s. Jana ur. 19.05.1954 r. IPN Lu 00415/55 TW ps. „Orkan” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 105. Iwanowski Mieczysław s. Czesława ur. 20.02.1932 IPN Lu 00414/589TW "Ogrodnik" Siedlce
 106. Iwasiuk Dariusz Maciej s. Tadeusza ur. 17.01.1964r. IPN Lu 00414/274 TW ps. „Stefan” Siedlce
 107. Izbrecht Leszek s. Jana ur. 11.06.1949 TW "Długi" Mińsk Maz.potw. IPN
 108. Jackiewicz Stanisław s. Józefa ur. 28.04.1934 IPN Lu 00414/212 TW "Monika" TW "Góral" Mińsk Maz.
 109. Jankowski Grzegorz s. Mariana ur. 25.02.1959 IPN Lu 00419/1329 i IPN Lu 00414/460 TW ps. „Kisiel” nr. rej. 6891 Stanin pow. Łuków
 110. Jaroszek Sławomir s. Jana ur. 13.09.1962 IPN Lu 00414/181TW ps. „Mały” kontrwywiad wojskowy Węgrów
 111. Jaroszewski Jan Leon s. Bernarda ur.30.03.1953r. IPN Lu 00414/767 TW "Sosna" Łochów
 112. Jastak Franciszek Roman s Bolesława ur.4.12.1950 nr rej. 6936. TW "JOT" IPN BU 00966/1564 (potw.IPN) Siedlce
 113. Jastrzębski Antoni s. Aleksandra ur. 12.03.1923r. IPN Lu 414/204 i IPN Lu 00419/66 TW ps. „Korek” i „Kowieski” nr. rej. 1059 i 1494 Śmiary nast. Siedlce
 114. Jastrzębski Franciszek s. Ignacego ur. 9.01.1939 r. IPN Lu 00414/830 TW "San" Siedlce
 115. Jaworska Teresa c. Hieronima ur. 05.11.1946r. IPN Lu 00414/89 o IPN Lu 00423/7 TW ps. „Jadwiga” nr. rej. 3595 Łuków
 116. Jeznach Krzysztof s. Tadeusza ur. 1.01.1946 IPN Lu 00419/1851 TW. "Jery" Siedlce
 117. Jóźwiak Janusz s. Eugeniusza ur. 1.06.1957 IPN Lu TW ps. „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
 118. Jóźwicki Wiesław  s. Henryka ur. 03.07.1953 IPN Lu 00414/142 TW ps. „Karolek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 119. Jóźwicki Witold s. Tadeusza ur. 3.03.1955 r. IPN Lu 00415/70 TW ps. „Sosna” Łochów kontrwywiad wojskowy
 120. Kania Tadeusz Wojciech s.Bolesława ur.08.01.1951 IPN Lu 00414/679 TW "Wojtek" Siedlce
 121. Kaniewski Adam 12.12.1949 s. Kazimierza IPN Lu 004140892 TW "Andrzej" Siedlce
 122. Karabin Arkadiusz s. Bolesława ur. 01.01.1930 TW "VIS" (potw. IPN) Siedlce
 123. Karabin Stanisław Józefa ur. 10,02.1933 IPN Lu 00414/261 i IPN Lu 00423/30 TW ps. „Lis” nr. rej. 1173 Houble
 124. Karczmarczyk Maria c. Arkadiusza ur. 29.03.1952r. IPN Lu 00419/1458 prowadziła LK krypt. „Rubin” nr. rej. 8481 Siedlce
 125. Karmasz Zdzisław s. Wojciecha ur. 11.08.1942 IPN Lu 00419/24 TW ps. „Jerzy” Wojnów pow. Siedlce
 126. Karpowicz Marek ur.09.12.1962 s. Józefa IPN Lu 00414/371 TW "Józek" potw. IPNSiedlce
 127. Kiszczuk Jan s. Stefana ur. 16.05.1923r. IPN Lu 00419/151 TW ps. Michalski nr. rej. 88 Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski
 128. Klejc Wojciech s. Zygmunta ur. r. IPN Lu 00414/4511.07.1947 TW ps. "Borek" Siedlce
 129. Klimek Czesław s. Edwarda ur. 15.01.1956 r. IPN Lu 00415/57 TW ps. „Łoli” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 130. Kluczek Zenon Stanisław s. Zenona ur. 17.08.1955IPN Lu 00414/909 TW "Kalinowski" Wodynie
 131. Kluj Adam s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. IPN Lu 00414/796 (2486/I) TW ps. „Ryszard” nr. Ew. 4919 Siedlce Otwock
 132. Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW "13 Siedlce
 133. Kobyliński Stanisław s. Antoniego ur. 01.09.1919r. IPN Lu 00419/149 TW ps. „Kałamarz” Łozy gm. Tarków pow. Siedlce
 134. Kołak Bolesław Stanisław s. Stanisława ur. 15.05.1952 IPN Lu 00414/969 i IPN Lu 00423/63 t I i II TW „Ścigany” nr. rej. 8531 Groszki Stare gm. Kałuszyn
 135. Komonciak Stanisław s. NN ur. 02.03.1924 r. IPN Lu 00419/589 TW ps. „Zemsta” Ceranów pow. Sokołów Podlaski
 136. Komorek Andrzej s. Stanisława ur. 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW ps. „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 137. Komorowski Andrzej s. Juliana ur. 11.11.1933 IPN Lu 00414/571 „Lala” nr. rej.8169 właściciel LK „Dworzec” Mińsk Mazowiecki
 138. Korneć Grażyna c. Mariana ur. 07.06.1957 IPN Lu 00414/1053.TW "Monika" Siedlce
 139. Kowalczyk Jan s. Mieczysława ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 (74/I) TW ps. „Konrad” nr. rej. 13196 Łuków
 140. Kozak Jerzy ur.12.01.1955 rolnik z gm. Wojcieszków IPN Lu 00414/588 TW "Adria" Oszczepalin gm. Wojcieszków
 141. Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901- TW "Adam" Mordy
 142. Kozioł Stanisław s. Henryka u. 01.03.1939 IPN Lu 00414/882 TW "Wysocki" Siedlce
 143. Krajewski Andrzej s. Kazimierza ur. 3.01.1959 r.IPN Lu 00415/57 TW „Barbara”  (Kosów Lacki) kontrwywiad wojskowy
 144. Krakowski Ryszard s Mieczysława ur.19.06.1950 IPN Lu 00414/39 TW "Soms" Łuków
 145. Krasiński Andrzej s. Wacława, ur. 4.11.1949 r. IPNLu00414/84 TW "Pawłowski" Sokołów Podl.
 146. Krasuski Zygmunt s. Leona ur. 03.05.1952 IPN Lu 00414/214 TW "Paweł" Zaolszynie
 147. Kraszewski Wiesław s. Stanisława ur. 19.01.1947 nr. Ew. 8295 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 148. Krogulewski Henryk s. Tomasza ur.13.04.1927 TW "Kapitan" (potw. IPN) Siedlce
 149. Królikowski Andrzej s. Czesława ur. 07.08.1955  IPN Lu 00415/58 TW ps. „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 150. Krukiewicz Jadwiga c. Kazimierza ur. 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 TW "Ewa" Siedlce
 151. Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW "Kuba"" Mińsk Maz.
 152. Krzyżanowski Marian s. Andrzeja ur.30.05.1947 TW "Artur" potw.IPN Siedlce
 153. ks. Proniewicz Wiesław s. Franciszka ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/1707 TW "Stasiek" Siedlce
 154. Ks. Domański Zdzisław Piotr s. Mariana ur. 19.10.1944 IPN Lu 00414/353 TW ps. „Zdzisław nr. rej 5240 diecezja siedlecka
 155. Kulbicki Andrzej s Henryka ur. 29.02.1952 IPN Lu 00414/665 TW ps. „Kapral” nr. rej. 7689 Siedlce
 156. Kubicki Janusz Marek, ur.10.07.1950 IPN Lu 00419/1009 Kandydat na TW i KO Siedlce
 157. Kuligowski Wacław s. Antoniego u. 13.07. 1944 IPN Lu 00419/1515 prowadził LK "Oaza" Siedlce
 158. Lesiuk Zenon Jan s. Jana ur. 1.12. 1947 r. IPN Lu 00414/879 TW Żuk" Siedlce
 159. Lewandowski Henryk s. Andrzeja ur. 13.07.1930 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr. rej. 5469 Warszawice gm. Sobienie Jeziory
 160. Lewandowski Waldemar Stefan s. Stanisława ur.2.09.1952 IPN Lu00414/72 TW "Student"
 161. Lewartowski Andrzej s. Jana 26.01.1952 Wojcieszków w woj. siedleckim IPN LU 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków  kontrwywiad wojskowy
 162. Ładniak Marian syn Władysława ur. 5.10. 1940. IPN LU 00414/833 TW "Adam" Siedlce
 163. Łęczycki Tadeusz s. Józefa ur. 21.o1.1950 TW ps. „Szarada” nr. Ew. 6686 IPN Lu 00414/810 Siedlce
 164. Łukasik Mieczysław s. Jana ur. 28.06.1949 IPN Lu 00414/11 TW „Władek”  Łuków
 165. Madziar Waleria c. Józefa ur. 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 (2327/I) TW ps. "MW" i "Marczak" nr. Rej. 6844 Siedlce
 166. Maksjan Ryszard s. Antoniego ur. 24.10.1932 IPN Lu 00119/675 nr. rej. 1006 LK krypt. „Muzyk” Międzyrzec Podlaski.
 167. Maliszewski Czesław s. Czesława 21.07.1932 r. IPN Lu 00414/106 TW "Zorka" Siedlce
 168. Marchel Sławomir Andrzej s.Antoniego ur.06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW "Andrzej"Siedlce
 169. Marczak Krzysztof s Edwarda ur. 10.09.1946 IPN Lu 00414/547 TW „Pik” nr. rej. 6667 Warszawa
 170. Marczuk Władysław s. Władysława ur. 7.12. 1940 r IPNLU 00414/1 TW "Tadek" Łochów
 171. Markowski Grzegorz s. Adolfa ur. 17.11.1952 IPN Lu 00414/561 TW "Ela" Łuków
 172. Marzysz Józef s. Aleksandra ur. 15.11.1932 TW "Buksiński" potw. IPN Siedlce
 173. Matejek Ewa c. Władysława ur.24.01.1957 IPN Lu 00414/635 TW ps. „Frezja” Siedlce
 174. Maziejuk Zbigniew s. Zbigniewa IPN Lu 00414/68 TW ps. „Kuba” i „Mały” nr. rej. 1489 student WSN następnie WSP Siedlce
 175. Mazurczak Wojciech s. Stanisława ur. 15.02.1958 IPN Lu 00414/951 TW PS. "Janusz"Siedlce
 176. Mazurko Roman s. Piotra ur. 27.09.1950 IPN Lu 00419/1668 TW "Marek" Siedlce
 177. Mendyk Kazimierz Paweł s. Władysława ur. 29.07.1937r. IPN Lu 00419/567 TW ps, „Śmiały” Sinołęka pow. Mińsk Maz.
 178. Michalski Józef s. Stanisława ur. 19.03.1936 TW "Józef" potw. IPN Mińsk Maz.
 179. Michaluk Alicja, c. Aleksandra, ur. 14.08.1954 IPN Lu 00414/74 TW "Lena" Siedlce
 180. Mielczarek Wiesław s. Józefa 11.06.1952 IPN Lu 00414/834 TW "Janusz" Siedlce
 181. Mikiciuk Jan s. Jana ur.16.03.1935 TW "SE" Potw. IPN Siedlce
 182. Mikołajewski Wiesław s. Jana ur. 08.11.1952 IPN Lu 00414/477 TW ps. „Zienkiewicz” Siedlce
 183. Mikołajuk Paweł s. Artemiusza ur. 16.02.1941r. IPN Lu 00419/41 TW ps. „Mroczkowski” nr. rej. 934 Łuków
 184. Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 TW Andrzej IPN Lu 00415/267 (Siedlce) kontrwywiad wojskowy
 185. Mościcki Jan s. Stanisława ur.27.04.1939 IPN Lu 00414/85 TW "Kwiatkowski" Rawa Mazowiecka
 186. Mroczek Frelak Jadwiga ur. 22.08.1955 IPN Lu 00414/463 Tw "Dana" Mińsk Maz.
 187. Mrózek Andrzej s. Józefa ur. 8.01.1953 IPN Lu 00415/59 TW ps. „Ares” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 188. Myślicki Zbigniew s. Stanisława ur. 27.09.1947 IPN Lu 00419/1839 t 1-2 TW ps. „Długi” nr. rej. 8538 Siedlce
 189. Nakonieczny Sławomir s Jana ur. 22.10. 1955 IPN Lu 00414/935 TW ps. „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 190. Niemiałtowski Andrzej IPN Lu 00419/1741 TW "Zdzisiek" (potw. IPN) Siedlce
 191. Ochtyra Tadeusz Wiesław s. Stanisława ur.30.05.1951 r. TW "WW" (potw. IPN) Siedlce
 192. Odowski Andrzej s. Jana ur. 08.04.1928 IPN Lu 00419/100 TW ps. „Jurek” nr. rej. 1005 Przeździatka pow.Sokołów Podlaski
 193. Ogrodniczuk Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW "Nippon" Hołubla, Gm. Paprotnia
 194. Okoń Józef s. Jana ur. 2.01.1934 IPN Lu 00414/786 TW "Ewa" Łuków
 195. Okuń Jerzy s. Ryszarda ur. 12.05.1956 w IPN Lu 00415/61 TW ps. „Zamek” Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy
 196. Olewiński Marek s. Mariana 2.10.1955 IPN Lu 00415/87 TW ps. „Mały” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 197. Olędzki Jerzy s. Wiesława ur. 02.11. 1954. IPN LU 00414/340 TW "Andrzej" Siedlce
 198. Olszewski Piotr s. Stanisława ur. 27.07.1963 (RMP)IPN Lu 00425/180 TW "Andy" (potw.IPN) Siedlce
 199. Omelańczuk Kazimierz s. Antoniego ur. 17.02.1946 TW "Irena" IPN Lu 00414/40 Łuków
 200. Osiak Marian Bogusław IPN Lu 00414/1048 TW "Józef" Siedlce
 201. Ostas Cezary Jan s. Władysława ur. 3.10.1952 IPN Lu 00414/734 TW "Stefan" Siedlce
 202. Ostrowska Teresa c. Ryszarda ur. 23.07.1970r. IPN Lu 00414/966 i IPN Lu 00423/53 TW ps. „Kinga” nr. rej.9418 Przywory Duże
 203. Pajda Przemysław s. Bolesława 01.03.1938 TW "Poldek" nr. rej 5136 (potw. IPN) Siedlce
 204. Parnicki Stefan s Stefana 19.08.1942 IPN Lu 00415/113 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 205. Perzanowski Bogusław s. Henryka ur. 16.01.1950r. IPN Lu 00425/11 TW ps. „Zagłoba” nr. rej. 22015 kontrwywiad wojskowy Mińsk Mazowiecki
 206. Piętka Krzysztof s. Feliksa ur. 09.07.1962  IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 7550 Łuków
 207. Pigwarski Wacław s. Aleksandra ur. 03.11.1909 TW "Majewski" (potw. IPN) Siedlce
 208. Piwowarczyk Andrzej s. Jana ur. 06.11.1958 TW "Marek" nr. rej. 6960 (potw. IPN) Siedlce
 209. Pluta Ireneusz s. Alojzego ur. 25.02.1954 r. IPN Lu 00414/831 TW ps. "Jabłko" Siedlce
 210. Pogonowski Stanisław s.Józefa ur. 08.02.1949 IPN Bu 00966/1281 TW "Zbyszek" (potw.IPN) Siedlce
 211. Pogorzelska Ewa c. Kazimierza ur. 9.12. 1959 IPN Lu 00414/559 TW "Maria" Sokołów Podlaski
 212. Polak Barbara IPN Lu 00419/1397 TW ps. „Grażyna” nr rej. 8294 Mińsk Mazowiecki
 213. Potiopa Tadeusz s. Bronisława ur. 28.10.1942r. IPN Lu 00414/160 i IPN Lu 00419/579 TW ps. „Janek” nr. rej. 3297 Siedlce
 214. Prachtl Ryszard s. Kazimierza u. 6.08.1954 IPN Lu 00415/28 TW ps. „Artur” Siedlce kontrwywiad
 215. Pruszko Władysław s. Jana ur. 11.06.1936 IPN Lu 00414/545 Tw ps. „Tolek” Siedlce
 216. Prywata Kazimierz s. Wacława IPN Lu 00414/517 TW "Fredek" Sokołów Podl.
 217. Przybyłek Mirosław s. Jana ur. 3.02.1957 IPN LU 00415 TW ps. „Mirka” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 218. Ptaszyński Zbigniew ur.01.04.1948r. nr. rej. 5400 TW "Adam" Siedlce potw. IPN
 219. Rachwał Ryszard ur. 13.12.1926 TW "Ryszard", "Zygmunt" "R"-(potw. IPN) Siedlce
 220. Radzikowska Barbara ur. 1954 IPN Lu 00414/593 TW "Beata" KO "RB" Siedlce
 221. Rafał Jan s. Jana ur. 26.04.1931 IPN Lu 00414/847 TW "Wawrzyniec" Siedlce
 222. Redzik Jerzy s. Henryka ur. 12.04.1959r. IPN Lu 00414/499 TW ps. „Bolek” nr. rej. 7253 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków
 223. Reszczyk Longina c. Ryszarda ur. 22.01.1951 r. IPN Lu 00414/971 i IPN Lu 00423/65 TW „Dominik” nr. ew. 9181 Siedlce
 224. Robak Józef Stanisław s. Edwarda ur.05.02.1962 r. nr. Ew. 8436 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 225. Rogala Dariusz Jerzy s. Bolesława ur. 13.10.1963 r. Kontakt Operacyjny nr. Ew. 8915 IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 226. Rogala Janusz s. Bolesława ur. 19.01.1955 IPN Lu 00415/62 TW ps. „Kelner” Łochów kontrwywiad wojskowy
 227. Rosołek Mieczysław s. Adolfa ur. 28.05.1946 IPN Lu 00419/116 właściciel LK krypt. „Sad” nr. rej. 8574
 228. Rozborska Maria Barbara c. Michała ur. 29.07.1943 r. TW "Małgosia" (potw. IPN) Siedlce
 229. Rozenbajgier Zenon s. Franciszka ur. 26.03.1940 IPN Lu 00414/47 TW "Gienek" Łuków
 230. Rozwadowski Jerzy s. Henryka ur. 30.07. 1946 r. IPN Lu 00414/494 TW "Tomek" Mińsk Maz.
 231. Ruciński Darek Mariusz s. Józefa ur. 06.06.1955 IPN Lu 00414/57 TW "Bosman" WSRP Siedlce
 232. Rydel Leszek s. Józefa ur. 06.06.1962 IPN Lu 00414/566 TW ps. „Paweł” nr. rej. 7463
 233. Rytel Mirosław Ryszard s. Ignacego u.14.01.1959 IPN Lu 00414/233 TW "Adam" Siedlce
 234. Rzymski Zbigniew s. Mirosława ur. 07.03.1966 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim
 235. Rzyski Aleksander s. Bronisława ur. 03.02.1930 r. IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ Dziecinów nr. rej. 3577 Osieck pow. Garwolin
 236. Sabak Ryszard Henryk s. Jana ur .13.03.1954 r. IPN Lu 00414/15 TW "Jasio" Mińsk Maz.
 237. Sachanowicz Grażyna z d. Głuchowska ur. 1951 IPN Lu 00414/81 TW "Beata" Siedlce
 238. Sagol Mieczysław s. Aleksandra ur. 27.09.1929 IPN Lu 00419/36 TW "Mietek" Siedlce
 239. Sajnóg Stanisław s. Piotra ur. 23.03.1920 IPN Lu 00419/357 TW ps. „Pióro” Dobre pow. Mińsk Mazowiecki
 240. Skwierczyński Witold Marek s. Jana ur. 24.04. 1939 IPN Lu 00414/349 TW "Marek" Gołąbek Gm. Paprotnia
 241. Sobecki Zbigniew ur. 1951 IPN Lu 00414/634 TW "Andrzej"Siedlce
 242. Sobiech Szczepan s. Tadeusza ur. 05.01.1956r. IPN Lu 00423/19 TW „Marek” nr. ew. 37344 kontrwywiad wojskowy Mysłów
 243. Sobieski Jerzy s. Kazimierza ur. 7.09.1941 r. TW ps. „Hetman” nr. Ew. 5937 IPN Lu 00414/847 Siedlce
 244. Stachniak Marian s. Dominika ur. 07.08.1941 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5289 Łuków
 245. Stańczuk Michał s. Henryka ur. 6.07.1949 r. IPN Lu 00414/788 TW "Bystry" Siedlce
 246. Szabłowińska Krystyna Anna c. Edwarda ur. 07.04.1956 r. IPN Lu 00414/967 i IPN Lu 00423/54 TW ps. „Liść” nr. ew. 9119 Siedlce
 247. Szafrański Tadeusz s. Antoniego ur. 03.11.1948 IPN Lu 00423/90-99 KO nr. ew. 5868 Łuków
 248. Szamanek Krzysztof s. Aleksandra ur. 20.04.1965 r. IPN Lu 00415/262 TW ps. „Misiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 249. Szankowski Krzysztof Stanisław s. Wacława ur. 11.06.1955 IPN Lu 0421/569 TW ps. „Zenek” nr. rej. 7314 potw. IPN
 250. Szewczyk Sylwester s. Leona. ur. 31.12.1958 IPN LU 00415/131 TW ps. „Maria” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 251. Szostek Stefan s. Jana ur. 23.05.1950 IPN Lu 00414/107 TW ps. „Goździk” (Siedlce) kontrwywiad wojskowy
 252. Szpilewicz Piotr ks. s Jana ur. 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” Siedlce Nr. rejestracyjny 1341. numer ewidencyjny 30407/1
 253. Sztaba Marek IPN Lu 00419/1744 (FNS VIS Siedlce jest teczka pracy)TW "Darek"
 254. Szymko Jerzy s. Wacława ur. 07.08.1947 TW "Łyżwiarz" nr. rej.6811 (potw. IPN)Siedlce
 255. Śledź Jerzy s. Feliksa ur. 2.01.1924 IPN Lu 00414/31 TW "Janek" Łuków
 256. Średnicki Edward s.Stanisława 12.05.1912 TW "Edward" (potw. IPN)Siedlce
 257. Świątek Tadeusz Henryk s. Stanisława ur. 20.01.1943 r. nr. rej. 1354 (6949) TW ps. „Róża” Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki
 258. Świderski Ryszard s. Szczepana ur. 29.05.1944r. IPN Lu 00414/924 TW ps. „Janek” nr. rej. 7420 Siedlce
 259. Szymanek Andrzej Dariusz s. Zdzisława 07.07.1962r. IPN Lu 00414/696 TW ps. „Jurek” nr. rej. 5944 Siedlce
 260. Taras Piotr s. Franciszka ur. 20.01.1933 TW "Eskulap" (potw IPN) Siedlce.
 261. Tchórzewski Andrzej s. Czesława ur. 13.05.1957 IPN Lu 00414/709 TW ps. „Mały” nr. ew. 8131 Siedlce
 262. Terlikowska Teresa z domu Pawluczuk 14.01.1953 IPN Lu 00414/579. TW "Tarnowski" Siedlce
 263. Tomaszewski Józef s. Juliana ur. 8.06.1950 r. IPN lu 00414/632 TW "Jurek" Siedlce
 264. Trębicki Paweł s Lucjana ur. 28.04.1955 IPN Lu 00415/63 TW ps. „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 265. Trochymiak Czesław s. Józefa ur. 17.07.1923 KO "Turysta" TW "Stary" (potw. IPN) Siedlce
 266. Turowicz Lech s. Jerzego ur. 17.12.1925r. IPN Lu 00414/491 TW ps. „Osiński” nr. ew. 1408 Dębe Wielkie
 267. Urban Kornel s. Wacława ur. 16.09.1949 TW "Kuba" IPN Lu 00414/727 Sokołów Podl.
 268. Urbaniak Edward s. Stanisława 17.12.1944 IPN Lu 00414/804 TW "Dorota" Mińsk Maz.
 269. Wasilenko Tomasz Jan s. Grzegorza ur. 19.09.1934 r. IPN Lu 00414/787 TW "Tadeusz" Siedlce
 270. Wichowski Zbigniew s. Władysława u. 10.05.1957 IPN Lu 00415/91 TW „Cichy” Siedlce kontrwywiad
 271. Wierzbicki Zygmunt s. Stanisława ur. 17.10.1946 IPN Lu 00414/293 TW ps. „Sylwester” ne, rej, 6829 Siedlce
 272. Wilk Stanisława c. Henryka ur. 30.04. 1953 r IPN Lu00414/80 TW "Marta" Siedlce
 273. Wisowaty Zbigniew Mikołaj s. Tadeusza ur. 10.091952r. W Jerzy nr. rej. 6189 potw. IPN Siedlce
 274. Witkowski Bogdan s. Mariana ur. 3003.1957r. IPN Lu 00415/92 TW ps. „Klon” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 275. Wojtczuk Jerzy s. Jerzego ur. 17.06.1941 IPN Lu 00414/642 TW ps. „Ela” nr. ew. 4337 Siedlce
 276. Wołkońska-Lisiecka Ewa Maria c. Mieczysława ur. 07.10.1961 r. IPN Lu 00414/355 TW ps. „Róża” nr. rej. 6635 Mordy
 277. Woźna Barbara c. Hipolita ur. 06.06.1956 r. IPN Lu 00414/617 TW ps. „Krakowska” nr. rej. 8910 Siedlce
 278. Woźnica Czesław s. Mieczysława ur. 20.07.1955 IPN Lu 00425/64 TW ps. „Róża” Dębe Wielkie
 279. Woźny Jan Kazimierz s. Aleksandra ur. 96.07.1939 IPN Lu 00419/2 (60/I) TW ps. „Jabłonka” Kopcie pow. Węgrów
 280. Wyrzykowski Marek s Ludwika ur. 12.06.1951. IPN Lu 00414/889 TW "Robert" Siedlce
 281. Zakrzewska Halina Kazimiera c. Kazimierza ur. 21.10.1941 IPN Lu 00414/424 TW ps. „Szarotka” nr. rej. 6344 Siedlce
 282. Zawadzki Augustyn s Stanisława ur.20.09.1936 IPN Lu 00414/100 TW "Artur" Kobylany Koty Gm. Paprotnia
 283. Zdunek Czesław s. Antoniego ur. 20.07.1947 KO nr. Rej. 6495 IPN Lu 0423/56-62 (1274/I) Łochów
 284. Zdunek Krzysztof s. Antoniego ur. 13.04.1952 nr. Ew. 3177 IPN Lu 00423/56-62 Łochów
 285. Zgódka Tadeusz s. Andrzeja ur.7.07. 1959 r. IPN Lu 00414/16 TW ps. „Tomasz” Siedlce kontrwywiad wojskowy
 286. Zielińska Barbara c. Mariana ur. 12.02.1950r. IPN Lu 00414/971 TW "Karol" Siedlce
 287. Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria ur. 29.03.1953 IPN Lu 00414/668 TW "Ryszard" Siedlce 
 288. Zubek Mirosław s. Stanisława ur. 21.08.1959 IPN Lu 00414/556 TW ps. „Wojtek” nr. rej. 7701 Skórzec k. Siedlec
 289.  Zych Adam s. Czesława ur. 15.10.1951 IPN Lu 00415/16 TW „Ewa” Siedlce kontrwywiad wojskowy.
 290. Żółkiewski Maciej Adam s Jerzego IPN Lu 00414/943 TW ps. „Wolter” nr. rej. 7511 Siedlce